Porównanie wariantów Compensa Zdrowie

Zapraszamy do zapoznania się z porównaniem wariantów ubezpieczenia Compensa Zdrowie dla firm.


Poniższe zestawienie dostępne jest także w formacie PDF

Wariant Compensa Zdrowie
Basic
Compensa Zdrowie
Basic Plus
Compensa Zdrowie
Basic Complex
Medycyna pracy
 • Badania wstępne, kontrolne i okresowe
 • Wizytacja stanowisk pracy
 • Analizy stanu zdrowia pracowników
 • Wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia lub niezdolności do pracy
 • Badania wstępne, kontrolne i okresowe
 • Wizytacja stanowisk pracy
 • Analizy stanu zdrowia pracowników
 • Wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia lub niezdolności do pracy

Wariant dostępny również w opcji bez medycyny pracy.

 

 • Badania wstępne, kontrolne i okresowe
 • Wizytacja stanowisk pracy
 • Analizy stanu zdrowia pracowników
 • Wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia lub niezdolności do pracy

Wariant dostępny również w opcji bez medycyny pracy.

Konsultacje lekarskie

- liczba konsultacji jest nielimitowana, do lekarza specjalisty nie jest wymagane skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu
 • internista
 • lekarz rodzinny
 • chirurg
 • okulista
 • dermatolog
 • otolaryngolog
 • ginekolog
 • internista
 • pediatra
 • lekarz rodzinny
 • chirurg
 • ortopeda
 • okulista
 • dermatolog
 • otolaryngolog
 • pulmunolog
 • alergolog
 • kardiolog
 • ginekolog
 • endokrynolog
 • reumatolog
 • neurolog
 • urolog
 • nefrolog
 • gastrolog
 • diabetolog
 • internista
 • pediatra
 • lekarz rodzinny
 • chirurg
 • ortopeda
 • okulista
 • dermatolog
 • otolaryngolog
 • pulmunolog
 • alergolog
 • onkolog
 • chirurg naczyniowy
 • proktolog
 • kardiolog
 • ginekolog
 • endokrynolog
 • reumatolog
 • neurolog
 • urolog
 • nefrolog
 • gastrolog
 • diabetolog
 • hematolog
 • neurochirurg
Zabiegi ambulatoryjne

- przy zabiegach nie ponosisz dodatkowych kosztów za zużyte materiały
 • Zabiegi chirurgiczne (np.: opatrzenia drobnych ran, oparzeń, zwichnięć, złamań)
 • Zabiegi okulistyczne (np.: wyjęcie ciała obcego, płukanie dróg łzowych)
 • Zabiegi otolaryngologiczne (np.: płukanie uszu, usunięcie ciała obcego z uszu, nosa lub gardła, opatrunek uszny)
 • Zabiegi chirurgiczne (np.: opatrzenia drobnych ran, oparzeń, zwichnięć, złamań)
 • Zabiegi okulistyczne (np.: wyjęcie ciała obcego, płukanie dróg łzowych)
 • Zabiegi otolaryngologiczne (np.: płukanie uszu, usunięcie ciała obcego z uszu, nosa lub gardła, opatrunek uszny)
 • Zabiegi urologiczne (np. zakładanie cewników)
 • Zabiegi alergologiczne (np. wykonywanie testów alergicznych metodą nakłuć, odczulanie).
 • Zabiegi chirurgiczne (np.: opatrzenia drobnych ran, oparzeń, zwichnięć, złamań)
 • Zabiegi okulistyczne (np.: wyjęcie ciała obcego, płukanie dróg łzowych)
 • Zabiegi otolaryngologiczne (np.: płukanie uszu, usunięcie ciała obcego z uszu, nosa lub gardła, opatrunek uszny)
 • Zabiegi urologiczne (np. zakładanie cewników)
 • Zabiegi alergologiczne (np. wykonywanie testów alergicznych metodą nakłuć, odczulanie)
Badania diagnostyczne na podstawie skierowania od lekarza

- nie ponosisz dodatkowych kosztów za zużyte materiały, jak np. kontrasty przy tomografii komputerowej.
 • Podstawowe badania diagnostyczne;
 • Badania hematologiczne i koagulogiczne;
 • Badania biochemiczne krwi, hormonalne;
 • Badania serologiczne;
 • Badania bakteriologiczne, badania moczu i kału;
 • Badania elektrokardiograficzne: EKG spoczynkowe;
 • Z zakresu diagnostyki RTG : Zdjęcia klatki piersiowej;
 • Z zakresu diagnostyki USG : badanie USG – jamy brzusznej, tarczycy; cytologia; spirometria; iniekcje;
 • badania hematologiczne i koagulogiczne
 • badania biochemiczne krwi, hormonalne i markery nowotworowe
 • badania serologiczne
 • badania bakteriologiczne, badania moczu i kału
 • badania histopatologiczne
 • badania elektrokardiograficzne
 • badania z zakresu diagnostyki RTG
 • badania z zakresu diagnostyki USG
 • mammografia
 • tomografia komputerowa
 • rezonans magnetyczny
 • badania endoskopowe
 • cytologia
 • spirometria, densytometria
 • biopsja cienkoigłowa tarczycy z badaniem histopatologicznym
 • audiometria
 • EEG, test z metoklopramidem
 • infekcje (domięśniowa, dożylna, dostawowa, wlew dożylny - kroplówka)
 • badania hematologiczne i koagulogiczne
 • badania biochemiczne krwi, hormonalne i markery nowotworowe
 • badania serologiczne
 • badania bakteriologiczne, badania moczu i kału
 • badania histopatologiczne
 • badania elektrokardiograficzne
 • badania z zakresu diagnostyki RTG
 • badania z zakresu diagnostyki USG
 • mammografia
 • tomografia komputerowa
 • rezonans magnetyczny
 • badania endoskopowe
 • cytologia
 • spirometria, densytometria
 • biopsja cienkoigłowa tarczycy z badaniem histopatologicznym
 • audiometria
 • EEG, test z metoklopramidem
 • infekcje (domięśniowa, dożylna, dostawowa, wlew dożylny - kroplówka
Szczepienia Szczepienie przeciwko grypie raz w roku
 • Przeciwko grypie
 • Przeciwko żółtaczce typu B
 • Przeciwko grypie
 • Przeciwko żółtaczce typu B
Stomatologia Protetyka stomatologiczna w wyniku nieszczęśliwego wypadku Profilaktyka stomatologiczna - w ramach profilaktyki stomatologicznej ubezpieczony 1 raz w roku może wykonać przegląd stomatologiczny, oraz zabieg usunięcia kamienia nazębnego.

Protetyka stomatologiczna w wyniku nieszczęśliwego wypadku - koszty zabiegów protetycznych pokrywane są do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów z uwzględnieniem limitów:
 • 1 000 zł w pierwszym roku ubezpieczeniowym
 • 2 000 zł w drugim roku ubezpieczeniowym
 • 3 000 zł w trzecim roku ubezpieczeniowym
 • 5 000 zł w ciągu każdego kolejnego roku ubezpieczeniowego począwszy od 4 roku ubezpieczeniowego.
Zabiegi te mogą być wykonane w wybranej przez Ciebie placówce zdrowia. Świadczenie wypłacane jest na podstawie przedstawionych rachunków i faktur.
Opieka w okresie przedporodowym   Compensa Zdrowie gwarantuje kobietom ciężarnym konieczne badania diagnostyczne i konsultacje medyczne w okresie przedporodowym, wykonywane w ramach ubezpieczenia Compensa Zdrowie.
Nielimitowane wizyty domowe    
 • internista
 • pediatra
 • lekarz rodzinny
Rehabilitacja    Na dana jednostkę chorobową lub okolicę ciała przysługuje prawo do 10-dniowego cyklu leczniczego z intensywnością do 2 zabiegów dziennie, w roku ubezpieczeniowym (kalendarzowym).
Zabiegi rehabilitacyjne wykonywane są na zlecenie lekarza Partnera Medycznego w wyznaczonych placówkach, zgodnie z wykazem placówek świadczących usługi rehabilitacyjne. Są to:
Kinezyterapia
 • Ćwiczenia instruktażowe(indywidualne)
 • Ćwiczenia ogólnousprawniające (grupowe)
 • Ćwiczenia indywidualne czynno-bierne i wspomagane
 • Ćwiczenia indywidualne czynne
 • Ćwiczenia indywidualne w odciążeniu (THERAPY MASTER)
 • Ćwiczenia specjalne na przyrządach (THERAPY MASTER)
 • Wyciąg trakcyjny
Fizykoterapia
 • Galwanizacja
 • Jonoforeza
 • Fonoforeza
 • Elektrostymulacja
 • Prądy diadynamiczne
 • Prądy wielkiej częstotliwości (CURAPULS)
 • Prądy niskiej częstotliwości (interferencyjne)
 • Prądy TENSA
 • Prądy Traebeta
 • Magnetoterapia (Impulsy m.cz. MAGNETUS)
 • Terapia ultradźwiękowa (ultraterapia miejscowa i JONOFOREZA)
 • Krioterapia miejscowa
 • Laseroterapia
Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą Wspólnie z Europ Assistance Compensa Zdrowie gwarantuje ochronę zdrowia na całym świecie.
W zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą są miedzy innymi:
 • assistance – całodobowy dyżur centrum alarmowego Europ Assistance
 • koszty leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego oraz przeciwbólowego leczenia stomatologicznego
 • koszty zakupu niezbędnych środków opatrunkowych oraz lekarstw przepisanych przez lekarza
 • koszty transportu
W zakresie Compensa Zdrowie udzielana jest ochrona w czasie wszystkich podróży zagranicznych.
24 Hot-Line Centrum Medycznego

0 801 881 001
 
Do dyspozycji Ubezpieczonych oddana jest specjalna Infolinia, dzięki której Ubezpieczony ma możliwość przez cała dobę uzyskać informację:
 • o placówkach medycznych obsługujących ubezpieczenie Compensa Zdrowie: adres, telefon, zakres
 • zarezerwować wizytę w placówkach własnych CM LIM (Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków)
 • zamówić wizytę domową
 • uzyskać prostą poradę medyczną