Twoja Inwestycja - ubezpieczenie inwestycji budowlanych

Twoja Inwestycja to ubezpieczenie skierowane do osób, które rozpoczynają lub prowadzą budowę, przebudowę lub remont domu mieszkalnego bądź budynku gospodarczego.


Przedmiotem ubezpieczenia może być:

 • dom mieszkalny
 • budynek gospodarczy
 • budowla
 • narzędzia i maszyny budowlane
 • odpowiedzialność cywilna

W ramach zawartej umowy ubezpieczeniem objęte są materiały budowlane zgromadzone w miejscu prowadzenia prac.

Zakresem odpowiedzialności objęte mogą być następujące zdarzenia:

 • pożar i inne zdarzenia losowe
 • katastrofa budowlana
 • upadek drzew
 • dewastacja
 • kradzież z włamaniem materiałów budowlanych na stałe wbudowanych instalacji i urządzeń oraz zewnętrznych elementów wykończeniowych domu a także narzędzi i maszyn budowlanych
 • odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia inwestycji budowlanej za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia  
Ubezpieczenie Twoja Inwestycja jest dostępne z różnym zakresem ochrony. Skontaktuj się z naszym Agentem, aby dostosować ubezpieczenie do swoich potrzeb.