Skład zarządu


Artur Borowiński
Prezes Zarządu


Ireneusz Arczewski
Członek Zarządu


Rafał Mosionek
Członek Zarządu


Piotr Tański
Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Franz Fuchs - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Elisabeth Stadler - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Helene Kanta - Członek Rady Nadzorczej
Dieter Froehlich - Członek Rady Nadzorczej
Roland Goldsteiner - Członek Rady Nadzorczej
Wolfgang Petschko - Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Witkowski - Członek Rady Nadzorczej