Wybierz grupę ubezpieczeń


 
 
 • Wyślij dokumenty na adres:
  • bezpośrednio do centrali Towarzystwa na adres:

   Dział Świadczeń i Oceny Ryzyka

   Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
   Vienna Insurance Group

   Aleje Jerozolimskie 162
   02-342 Warszawa
   fax. +48 22 501 63 76

  • lub w najblizszej jednostce terenowej Compensy

  UWAGA! Przesłane dokumenty musza być uwierzytelnione. Sprawdź procedurę uwierzytelniania dokumentów.

  Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń na naszą infolinię: 801 120 000

Grupowe ubezpieczenia na życie lub indywidualnie kontynuowane ubezpieczenia na życie

Jak zgłosić wypłatę świadczenia?
 1. Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia
 2. Skompletuj wymagane dokumenty:
   
 3. Wyślij dokumenty:
  • bezpośrednio do centrali Towarzystwa na adres:

   Dział Świadczeń i Oceny Ryzyka

   Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
   Vienna Insurance Group

   Aleje Jerozolimskie 162
   02-342 Warszawa
   fax. +48 22 501 63 76

  • bezpośrednio do Centrali Towarzystwa na adres e-mail: roszczenia@compensazycie.com.pl

  • lub w najblizszej jednostce terenowej Compensy

UWAGA! Przesłane dokumenty musza być uwierzytelnione. Sprawdź procedurę uwierzytelniania dokumentów.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń na naszą infolinię: 801 120 000

Ubezpieczenie posagowe

Jak zgłosić wypłatę świadczenia?
 1. Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia
 2. Skompletuj wymagane dokumenty:
   
 3. Wyślij dokumenty na adres:
  • bezpośrednio do centrali Towarzystwa na adres:

   Dział Świadczeń i Oceny Ryzyka

   Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
   Vienna Insurance Group

   Aleje Jerozolimskie 162
   02-342 Warszawa
   fax. +48 22 501 60 01

  • lub w najblizszej jednostce terenowej Compensy

UWAGA! Przesłane dokumenty musza być uwierzytelnione. Sprawdź procedurę uwierzytelniania dokumentów.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń na naszą infolinię: 801 120 000

Jak zgłosić wypłatę świadczenia?
 1. Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia
 2. Skompletuj wymagane dokumenty:
  • karta zgonu lub zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu
  • akt zgonu ubezpieczonego
  • kopię dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do odbioru świadczenia
  • inne dokumenty na życzenie Towarzystwa
Jak zgłosić wypłatę świadczenia?
 1. Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia
 2. Skompletuj wymagane dokumenty:
  • kopię dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do odbioru świadczenia
  • inne dokumenty na życzenie Towarzystwa
Jak zgłosić wypłatę świadczenia?
 1. Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia
 2. Skompletuj wymagane dokumenty:
  • karta zgonu lub dokumentacja medyczna określająca przyczynę śmierci
  • akt zgonu ubezpieczonego
  • raport policyjny lub/ i postanowienie prokuratorski
  • kopię dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do odbioru świadczenia
  • inne dokumenty na życzenie Towarzystwa
Jak zgłosić wypłatę świadczenia?
 1. Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia
 2. Skompletuj wymagane dokumenty:
  • zaświadczenie o zakończeniu leczenia
  • kopię dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do odbioru świadczenia
  • dokumentacja medyczna potwierdzająca trwałe inwalidztwo/ kalectwo ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • protokół BHP, raport policyjny lub/i postanowienie prokuratorskie
  • inne dokumenty na życzenie Towarzystwa
Jak zgłosić wypłatę świadczenia?
 1. Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia
 2. Skompletuj wymagane dokumenty:
  • zaświadczenie o zakończeniu leczenia Zaświadczenie SGR-4
  • kopię dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do odbioru świadczenia
  • dokumentacja medyczna potwierdzająca trwałe inwalidztwo/ kalectwo ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • protokół BHP, raport policyjny lub/i postanowienie prokuratorskie
  • inne dokumenty na życzenie Towarzystwa
Jak zgłosić wypłatę świadczenia?
 1. Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia
 2. Skompletuj wymagane dokumenty:
  • zaświadczenie o zakończeniu leczenia Zaświadczenie SGR-4
  • kopię dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do odbioru świadczenia
  • dokumentacja medyczna potwierdzająca trwałe inwalidztwo/ kalectwo ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • protokół BHP, raport policyjny lub/i postanowienie prokuratorskie
  • inne dokumenty na życzenie Towarzystwa
Jak zgłosić wypłatę świadczenia?
 1. Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia
 2. Skompletuj wymagane dokumenty:
  • dokumentacja medyczna potwierdzająca niezdolność ubezpieczonego do pracy
  • zwolnienia lekarskie
  • orzeczenie lekarskie podmiotu uprawnionego do orzekania niezdolności do pracy
  • kopię dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do odbioru świadczenia
  • inne dokumenty na życzenie Towarzystwa
Jak zgłosić wypłatę świadczenia?
 1. Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia
 2. Skompletuj wymagane dokumenty:
  • dokumentacja medyczna potwierdzająca poważne zachorowanie
  • kopię dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do odbioru świadczenia
  • inne dokumenty na życzenie Towarzystwa
Jak zgłosić wypłatę świadczenia?
 1. Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia
 2. Skompletuj wymagane dokumenty:
  • karta informacyjna leczenia szpitalnego
  • skierowanie do szpitala
  • kopię dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do odbioru świadczenia
  • inne dokumenty na życzenie Towarzystwa
Jak zgłosić wypłatę świadczenia?
 1. Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia
 2. Skompletuj wymagane dokumenty:
  • karta zgonu lub dokumentacja medyczna określająca przyczynę śmierci
  • akt zgonu ubezpieczonego
  • kopię dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do odbioru świadczenia
  • inne dokumenty na życzenie Towarzystwa
Jak zgłosić wypłatę świadczenia?
 1. Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia
 2. Skompletuj wymagane dokumenty:
  • kopię dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do odbioru świadczenia
  • inne dokumenty na życzenie Towarzystwa
 • akt zgonu ubezpieczonego
 • karta zgonu lub dokumentacja medyczna stwierdzająca przyczynę śmierci
 • wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku (medyczne, z policji, z prokuratury) oraz dokumenty umożliwiające wykazanie związku przyczynowo-skutkowego między wypadkiem a zgonem ubezpieczonego
 • adres Komendy Policji lub Prokuratury
 • dokument tożsamości osoby uprawnionej do odbioru świadczenia lub wypis z dowodu tożsamości potwierdzony za zgodność z oryginałem
 • inne dokumenty na życzenie Towarzystwa
 • akt zgonu ubezpieczonego
 • karta zgonu lub dokumentacja medyczna stwierdzająca przyczynę śmierci
 • wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku (medyczne, z policji, z prokuratury) oraz dokumenty umożliwiające wykazanie związku przyczynowo-skutkowego między wypadkiem a zgonem ubezpieczonego
 • adres Komendy Policji lub Prokuratury
 • dokument tożsamości osoby uprawnionej do odbioru świadczenia lub wypis z dowodu tożsamości potwierdzony za zgodność z oryginałem
 • inne dokumenty na życzenie Towarzystwa
 • protokół BHP
 • akt zgonu ubezpieczonego
 • karta zgonu lub dokumentacja medyczna stwierdzająca przyczynę śmierci
 • wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku (medyczne, z policji, z prokuratury) oraz dokumenty umożliwiające wykazanie związku przyczynowo-skutkowego między wypadkiem a zgonem ubezpieczonego
 • adres Komendy Policji lub Prokuratury
 • dokument tożsamości osoby uprawnionej do odbioru świadczenia lub wypis z dowodu tożsamości potwierdzony za zgodność z oryginałem
 • inne dokumenty na życzenie Towarzystwa
 • protokół BHP
 • akt zgonu ubezpieczonego
 • karta zgonu lub dokumentacja medyczna stwierdzająca przyczynę śmierci
 • wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku (medyczne, z policji, z prokuratury) oraz dokumenty umożliwiające wykazanie związku przyczynowo-skutkowego między wypadkiem a zgonem ubezpieczonego
 • adres Komendy Policji lub Prokuratury
 • dokument tożsamości osoby uprawnionej do odbioru świadczenia lub wypis z dowodu tożsamości potwierdzony za zgodność z oryginałem
 • inne dokumenty na życzenie Towarzystwa
 • akt zgonu ubezpieczonego
 • akt urodzenia dziecka
 • akt małżeństwa w przypadku zawarcia związku małżeńskiego przez dziecko Ubezpieczonego
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły dziecka pomiędzy 18 a 25 rokiem życia, jeżeli umowa ubezpieczenia nie mówi inaczej
 • dokument tożsamości osoby uprawnionej do odbioru świadczenia lub wypis z dowodu tożsamości potwierdzony za zgodność z oryginałem
 • inne dokumenty na życzenie Towarzystwa
 • akt zgonu małżonka ubezpieczonego
 • karta zgonu lub dokumentacja medyczna stwierdzająca przyczynę śmierci
 • wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku (medyczne, z policji, z prokuratury) oraz dokumenty umożliwiające wykazanie związku przyczynowo-skutkowego między wypadkiem a zgonem małżonka
 • dokument tożsamości osoby uprawnionej do odbioru świadczenia lub wypis z dowodu tożsamości potwierdzony za zgodność z oryginałem
 • aktualny (wydany po dacie zgonu małżonka) akt małżeństwa
 • inne dokumenty na życzenie Towarzystwa
 • akt zgonu dziecka ubezpieczonego
 • karta zgonu lub dokumentacja medyczna stwierdzająca przyczynę śmierci
 • wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku (medyczne, z policji, z prokuratury) oraz dokumenty umożliwiające wykazanie związku przyczynowo-skutkowego między wypadkiem a zgonem małżonka
 • akt urodzenia
 • dokument tożsamości osoby uprawnionej do odbioru świadczenia lub wypis z dowodu tożsamości potwierdzony za zgodność z oryginałem
 • inne dokumenty na życzenie Towarzystwa
 • odpis skrócony aktu zgonu rodzica, teścia lub osoby pozostającej w związku małżeńskim z ojcem lub matką Osoby ubezpieczonej albo z ojcem lub matką małżonka Osoby ubezpieczonej
 • aktualny odpis skrócony aktu zawarcia małżeństwa (w przypadku śmierci rodzica małżonka ubezpieczonego), wystawiony nie wcześniej niż na dzień śmierci rodzica małżonka ubezpieczonego lub oświadczenie Osoby ubezpieczonej i małżonka Osoby ubezpieczonej o pozostawaniu w związku małżeńskim w dniu śmierci rodzica małżonka ubezpieczonego
 • dokument tożsamości osoby uprawnionej do odbioru świadczenia lub wypis z dowodu tożsamości potwierdzony za zgodność z oryginałem
 • inne dokumenty na życzenie Towarzystwa
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca niezdolność ubezpieczonego do pracy
 • zwolnienia lekarskie
 • orzeczenie lekarskie podmiotu uprawnionego do orzekania niezdolności do pracy
 • dokument tożsamości osoby uprawnionej do odbioru świadczenia lub wypis z dowodu tożsamości potwierdzony za zgodność z oryginałem
 • inne dokumenty na życzenie Towarzystwa
 • zaświadczenie o zakończeniu leczenia Zaświadczenie SGR-4
 • dokument tożsamości osoby uprawnionej do odbioru świadczenia lubwypis z dowodu tożsamości potwierdzony za zgodność z oryginałem
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca trwały uszczerbek/ utratę zdrowia uposażonego dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • protokół BHP, raport policyjny lub/i postanowienie prokuratorskie
 • inne dokumenty na życzene iTowarzystwa