CPortal - News
Moduł kontynuacji dla Compensa Komunikacja

Oferty wznowień dostępne już na 45 dni przed końcem okresu ubezpieczenia w Twoim CP!


Co warto wiedzieć?


- Moduł kontynuacji polis komunikacyjnych został rozszerzony o możliwość wznawiania polis ubezpieczenia pojazdów, których do tej pory nie można było kontynuować przy jego zastosowaniu. Nowy moduł zawiera zatem wszystkie grupy pojazdów, nie tylko jak dotychczas pojazdy osobowych oraz ciężarowe o d.m.c. do 3,5t

- Ujednolicono zasady przedstawiania ofert kierowanych (zgodnie z nałożonym na ZU obowiązkiem Ustawowym) do Klienta

Oferta będzie dostępna na liście polis do wznowienia już na 25 dni przed jej wysłaniem do Klienta dając Agentowi obsługującemu pierwszeństwo w jej przedstawieniu jak również szansę przedstawienia oferty bardziej dopasowanej do potrzeb Klienta

- Umożliwiono dodanie do oferty wygenerowanej centralnie dostępnych ryzyk okołokomunikacyjnych
- Bieżący podgląd statusu ofert z poziomu Agenta – w każdym momencie „cyklu życia” oferty.

Agent obsługujący może sprawdzić czy oferta została wygenerowana, czy ofertę przesłano do Klienta, zweryfikować zawartość oferty

- Po zakończeniu okresu ubezpieczenia polisy bazowej i centralnym spolisowaniu możliwe wydrukowanie potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC na kolejny okres ubezpieczenia

przeczytaj całą wiadomość