CPortal - News
Nowa COMPENSA Rodzina

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu Compensa TU SA VIG
nr 36/2012 z dnia 28.06.2012 wprowadzone zostały:

  • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Compensa Rodzina (19044)

  • Taryfa składek do Ubezpieczenia Compensa Rodzina (19044)


Produkt Compensa Rodzina (19044) udostępniony zostaje do sprzedaży poprzez Cportal dnia 04.09.2012r.

Ubezpieczenie Compensa Rodzina (19044) zostało przygotowane na bazie dotychczas funkcjonującego produktu Compensa Rodzina (19034). Przygotowując zmiany staraliśmy się zawrzeć w nowym produkcie wszelkie Państwa prośby czy sugestie dotyczące zarówno zakresu odpowiedzialności jak i funkcjonalności użytkowej produktu w cPortal


I.  Do Państwa dyspozycji przygotowaliśmy:


1.  Ogólne Warunki Ubezpieczenia Compensa Rodzina 19044

2.  Procedurę zawierania umów ubezpieczenia Compensa Rodzina 19044. Załącznikiem do Procedury jest Protokół oględzin miejsca zdarzenia.

3.  Instrukcję obsługi kalkulatora dla produktu Compensa Rodzina 19044 w Cportal (jest to wspólna instrukcja z CMD 19050)

4.  Druk polisy w pdf

5.  Trzy Prezentacje:

  • prezentację przedstawiającą nowy produkt jako całość
  • prezentację przedstawiającą najważniejsze różnice pomiędzy Compensa Rodzina 19034 (stary produkt) a Compensa Rodzina 19044 (nowy produkt)
  • prezentacje atutów Compensa Rodzina 19044 w porównaniu z ofertą konkurencji

Wszystkie powyższe dokumenty dostępne są w zakładce NARZĘDZIA -> OWU -> UBEZPIECZENIE COMPENSA RODZINA [19044]

OWU w wersji "papierowej" dostępne również w jednostkach terenowych Compensa

II.  Przewodnik dla Agenta i Maga - dla wygody sprzedawcy został opracowany

przewodnik, który zwiera wszystkie powyżej wymienione dokumenty. Przewodnik w formie załącznika PDF zamieszczony zostanie w Portalu z możliwością jego wydruku oraz forma "papierowa" przekazana zostanie do Oddziałów terenowych Compensy


III. Procedura w cPortal - zawiera szczegółowy opis funkcjonalności systemu

Cportal w zakresie obsługi produktu (zamieszczona również w Cportal)

Jest to wspólna procedura łącząca 2 produkty: nowe ubezpieczenie Compensa Rodzina (19044) oraz Compensa Mój Dom (19050)

Compensa Rodzina (19044) i Compensa mój Dom (19050) posiadają wspólną pierwszą zakładkę kalkulatora, w której po uzupełnieniu danych podstawowych dotyczących przedmiotu ubezpieczenia system podpowie, które ubezpieczenie jest sugerowane dla wskazanych przez użytkownika danych wsadowych. Jednak sam wybór produktu należy do klienta

Właściwa instrukcja dla Compensa Rodzina rozpoczyna się na stronie 14 procedury do której lektury zachęcamy wszystkich Państwa


IV. Na Cportal zostanie umieszczony kalkulator do doubezpieczeń umożliwiający

nie tylko naliczenie dodatkowej składki za doubezpieczenie lub wprowadzenie zmian na polisie, ale również wydrukowanie aneksu do polisy

 

 

Życzymy sukcesów w sprzedaży nowego produktu!