Compensa Kontakt 801 120 000

Czas porównania:

Wybierz fundusze do porównania, klikając w pole przy nazwie funduszu. Wykresy obrazują zmianę w PLN.

 

KATEGORIA: DOSTĘPNE W PRODUKCIE:
 • Fundusze:
 • - akcyjne
 • - bezpieczne
 • - gwarantowane
 • - pozostałe
 • - zrównoważone
 •  
 • Nazwa UFK
 • Na dzień
 • Wartość
 • Zmiana*
 • 1 rok
 • 3 lata
 • 5 lat
 • Od pocz.
 • Wycena/Waluta
 • Szczegóły
 • CSV
 

Typ funduszu: Akcyjne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Akcji Dużych Przedsiębiorstw** 23-02-2018 86.57 -0.36 -2.38 0.80 -0.29 -14.16 Dzienna PLN .csv
Akcji E 31-01-2018 14.43 3.82 14.34 29.51 45.01 44.33 Miesieczna PLN .csv
Akcji Małych i Średnich Przedsiębiorstw** 23-02-2018 125.85 -0.40 -3.38 13.92 38.83 25.10 Dzienna PLN .csv
Akcji Rynków Wschodzących** 23-02-2018 84.02 0.55 3.08 3.02 -3.28 -16.51 Dzienna PLN .csv
Aktywnego Inwestowania** 23-02-2018 62.04 -0.21 -1.68 -2.40 -4.07 -37.83 Dzienna PLN .csv
Aktywny C 31-01-2018 35.74 2.14 8.87 23.22 39.96 257.41 Miesieczna PLN .csv
ARKA BZ WBK Akcji Polskich 21-02-2018 37.55 -0.42 3.47 9.41 14.17 13.93 Dzienna PLN .csv
Compensa/HSBC GIF BRIC Equity 21-02-2018 30.83 1.61 29.15 52.98 41.48 90.63 Dzienna USD .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum 21-02-2018 1,011.82 0.29 3.16 -2.67 27.59 34.36 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN hedged) 21-02-2018 109.41 0.04 5.70     7.79 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 21-02-2018 831.02 0.21 2.61 -0.50 21.00 46.65 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (PLN hedged) 21-02-2018 138.96 -0.17 6.70 4.04 30.11 38.88 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Akcji 21-02-2018 397.27 -0.30 6.96 3.78 15.15 -8.23 Dzienna PLN .csv
Fundusz 21 Krajów 24-03-2015 900.00 0.04   0.19 5.03 -10.00 Miesięczna PLN .csv
Fundusz Akcji 01-02-2018 40.81 3.00 19.16 6.22 14.67 225.26 Miesieczna PLN .csv
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek 21-02-2018 55.36 -0.36 5.33 11.64 25.36 -47.37 Dzienna PLN .csv
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych 21-02-2018 217.50 -0.07 -4.86 6.19   45.62 Dzienna PLN .csv
Rockbridge Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 21-02-2018 102.97 0.06 2.93 -4.68 -27.72 -30.15 Dzienna PLN .csv
Rynku Surowców, Żywnosci i Energii** 23-02-2018 80.71 0.06 -2.50 15.29 0.95 -20.04 Dzienna PLN .csv
Skarbiec Akcja 21-02-2018 343.39 -0.13 8.63 20.39 22.96 99.31 Dzienna PLN .csv
UniKorona Akcje 21-02-2018 235.49 0.19 5.52 12.52 28.82 45.55 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Bezpieczne

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
ARKA BZ WBK Obligacji Skarbowych 21-02-2018 21.58 0.09 4.45 1.89   11.70 Dzienna PLN .csv
ARKA BZ WBK Stabilnego Wzrostu 21-02-2018 32.59 -0.03 4.69 4.12 13.55 53.00 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond 21-02-2018 778.65 0.25 -3.23 1.70   18.57 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) 21-02-2018 187.84 -0.01 0.44 1.99   21.95 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN hedged) 21-02-2018 109.81 0.00 1.60     9.66 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (EUR) 21-02-2018 132.60 -0.08 0.04 -5.76 12.01 14.16 Dzienna EUR .csv
Fundusz Bezpieczny 01-02-2018 16.14 0.08 1.30 0.27 2.11 51.83 Miesieczna PLN .csv
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego 21-02-2018 177.05 -0.07 1.97 10.95 21.65 52.05 Dzienna PLN .csv
NN Obligacji 21-02-2018 301.32 0.02 4.10 5.26   15.14 Dzienna PLN .csv
Obligacji A 31-01-2018 50.12 0.33 3.89 4.76 18.28 401.21 Miesieczna PLN .csv
Obligacji Modelowy** 23-02-2018 108.05 0.06 0.54 -5.55 -2.54 7.23 Dzienna PLN .csv
Stabilnego Wzrostu** 23-02-2018 19.59 0.15 1.56 -1.31 0.20 105.89 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Gwarantowane

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Gwarantowanego Zysku** 23-02-2018 13.91 0.00 1.38 3.57 8.93 39.10 Dzienna PLN .csv
Gwarantowany Compensa 21-02-2018 30.24 0.00 0.48 2.12 7.01 48.34 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Zrównoważone

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
ARKA BZ WBK Zrównoważony 21-02-2018 31.90 -0.22 3.64 5.21 15.29 30.04 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced 21-02-2018 795.12 0.22 -2.15 -4.05 15.72 59.00 Dzienna PLN .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) 21-02-2018 197.43 -0.03 1.57     3.84 Dzienna EUR .csv
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (PLN hedged) 21-02-2018 106.13 -0.03 1.42     5.89 Dzienna PLN .csv
ESALIENS Strateg 21-02-2018 222.01 -0.31 2.25 -10.43 -5.74 -18.90 Dzienna PLN .csv
Fundusz Dynamiczny z Gwarancją Rosnącą 2015 21-12-2015 1,422.13 1.08   0.72 1.56 29.39 Miesieczna EUR .csv
Fundusz Wschodzących Zysków 27-10-2017 1,173.99 17.40 2.31 3.08 13.73 17.40 Tygodniowa PLN .csv
Fundusz Zrównoważony 01-02-2018 26.16 1.24 8.19 2.92 7.32 128.63 Miesieczna PLN .csv
Horyzont Plus 2017 01-03-2017 105.00 1.60 1.60 9.43 17.02 5.00 Tygodniowa USD .csv
Nowe Horyzonty z Gwarancją Rosnącą 29-03-2016 1,023.96 0.47   -1.17 1.85 2.40 Tygodniowa EUR .csv
Zrównoważony B 31-01-2018 51.13 1.60 6.88 11.77 27.07 411.33 Miesieczna PLN .csv
Zrównoważony BL** 23-02-2018 27.00 0.15 2.32 5.11 10.58 183.79 Dzienna PLN .csv
Zrównoważony Modelowy** 23-02-2018 98.88 -0.20 -1.97 -1.05 0.12 -1.55 Dzienna PLN .csv
 

Typ funduszu: Pozostałe

    Nazwa UFK Na dzień Wartość Zmiana6 1 rok 3 lata 5 lat Od pocz. Wycena/Waluta Szczegóły CSV
Dolarowy** 23-02-2018 15.37 0.00 -11.87 -6.22 16.70 61.79 Dzienna PLN .csv
Europejski** 23-02-2018 5.18 0.19 -5.31 -7.84 6.60 -45.58 Dzienna PLN .csv
Wierzytelności 31-01-2018 1,221.12 -1.05 2.17 9.45   22.11 Miesięczna PLN .csv

 

* Procentowa zmiana wartości jednostki od ostatniej wyceny** Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe będące wcześniej w ofercie Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Po połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, fundusze nie wchodzą do oferty produktowej.


Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą nazwy Legg Mason TFI S.A. na ESALIENS TFI S.A., z dniem 21 czerwca 2017 ulegają również zmianie nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w części dotyczącej nazwy firmy z „Legg Mason” na „ESALIENS”:

Legg Mason Akcji na ESALIENS Akcji
Legg Mason Strateg na ESALIENS Strateg
Legg Mason Pieniężny na ESALIENS Pieniężny

Zasady funkcjonowania funduszy pozostają bez zmian.


Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą nazwy BPH TFI S.A. na Rockbridge TFI S.A., z dniem 13 września 2017 r. ulegają również zmianie nazwy ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w części dotyczącej nazwy firmy z „BPH” na „z dniem 13 września 2017 r.:
BPH Globalny Żywności i Surowców na Rockbridge Subfundusz Globalny Żywności i Surowców

Zasady funkcjonowania funduszy pozostają bez zmian