SuperFundusz Plus

SuperFundusz Plus to bezterminowe, indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - idealne dla osób planujących długoterminowe inwestowanie.

 

 

W ramach SuperFunduszu Plus, poza ubezpieczeniem na życie, otrzymujesz możliwość inwestowania swojej składki w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.   
 

Dostęp do funduszu Dostęp do funduszy akcyjnych, zrównoważonych, bezpiecznych i funduszu gwarantowanego.
Minimalna suma ubezpieczenia 10% sumy składek regularnych należnych w pierwszym roku okresu ubezpieczenia, jednak nie mniej niż 5 000 zł
Ubezpieczenia dodatkowe na wypadek:
  • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego,
  • poważnego zachorowania,
  • pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby,
  • trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • ciężkiej trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
  • całkowitej niezdolności ubezpieczonego do pracy z przejęciem opłacania składek. 
 
Minimalna składka dodatkowa 1 000 zł
Minimalna składka miesięczna 500 zł
Okres pobierania opłat za prowadzenie rachunku 10 lat


W ramach SuperFunduszu Plus poza ubezpieczeniem na życie otrzymujesz możliwość inwestowania swojej składki w następujące ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK): 

 

 

Życie