Compensa Kontakt 801 120 000

Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Vienna Insurance Group.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Zapraszamy do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń oferowanych przez Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group oraz Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

OWU Małych Przedsiębiorstw - Mój Biznes
Aneks nr 1 do OWU Małych Przedsiębiorstw - Mój Biznes
OWU Compensa Firma
Aneks nr 1 do OWU Compensa Firma
Tabela procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu
Aneks nr 1 do Tabeli procentowego uszczerbku na zdrowiu
OWU mienia od wszystkich ryzyk
Aneks nr 1 do OWU mienia od wszystkich ryzyk
Aneks nr 2 do OWU mienia od wszystkich ryzyk

OWU od ognia i innych zdarzeń losowych
Aneks nr 1 do OWU od ognia i innych zdarzeń losowych
Aneks nr 2 do OWU od ognia i innych zdarzeń losowych
OWU od kradzieży z włamaniem i rabunku
Aneks nr 1 do OWU od kradzieży z włamaniem i rabunku
Aneks nr 2 do OWU od kradzieży z włamaniem i rabunku
OWU maszyn od uszkodzeń
Aneks nr 1 do OWU maszyn od uszkodzeń
Aneks nr 1 do OWU maszyn od uszkodzeń
OWU maszyn i urządzeń budowlanych
Aneks nr 1 do OWU maszyn i urządzeń budowlanych
Aneks nr 2 do OWU maszyn i urządzeń budowlanych
OWU sprzętu elektronicznego
Aneks nr 1 do OWU sprzętu elektronicznego
Aneks nr 2 do OWU sprzętu elektronicznego
OWU Ryzyka Budowy
Aneks nr 1 do OWU Ryzyka Budowy
Aneks nr 2 do OWU Ryzyka Budowy
OWU Ryzyka Montażu
Aneks nr 1 do OWU Ryzyka Montażu
Aneks nr 2 do OWU Ryzyka Montażu
OWU Ryzyka Utraty Zysku
Aneks nr 1 do OWU Ryzyka Utraty Zysku
OWU od utraty zysku wskutek wszystkich ryzyk
Aneks nr 1 do OWU utraty zysku wskutek wszystkich ryzyk
OWU ładunków w przewozie krajowym
Aneks nr 1 do OWU ładunków w przewozie krajowym
Aneks nr 2 do OWU ładunków w przewozie krajowym
OWU OC przewoźnika w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym
Aneks nr 1 do OWU OC przewoźnika w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym
OWU OC spedytora
Aneks nr 1 do OWU OC spedytora
Aneks nr 2 do OWU OC spedytora
OWU pojazdów szynowych
Aneks nr 1 do OWU pojazdów szynowych
Aneks nr 2 do OWU pojazdów szynowych
OWU NNW
Aneks nr 1 do OWU NNW 
Aneks nr 2 do OWU NNW 
Aneks nr 3 do OWU NNW
Tabela procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu
Aneks nr 1 do Tabeli procentowego uszczerbku na zdrowiu
OWU Odpowiedzialności Cywilnej
Aneks nr 1 do OWU Odpowiedzialności Cywilnej
OWU Compensa Zdrowie
OWU Compensa Zdrowie z Refundacją
OWU Compensa Komunikacja - floty, leasing 
Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Wniosek o ubezpieczenie wszystkich ryzyk montażu
Wniosek o ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy
Wniosek o ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Wniosek o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Wniosek o ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
Wniosek o ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Wniosek o ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych (CPM)
Wniosek o ubezpieczenie ładunków w przewozie krajowym
Wniosek o ubezpieczenie mienia w transporcie międzynarodowym według polisy jednostkowej
Wniosek o ubezpieczenie mienia w transporcie międzynarodowym według polisy wielokrotna
Wniosek o ubezpieczenie ryzyka utraty zysku
Wniosek o ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Wniosek o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lub spedytora
Załącznik do wniosku o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lub spedytora
OWU Pojazdów Szynowych
Aneks nr 2 do OWU Pojazdów Szynowych
Wniosek o ubezpieczenie casco pojazdów szynowych

Archiwum:
OWU Compensa Komunikacja - floty, leasing od 03 grudnia 2015 do 22 lutego 2018
OWU Odpowiedzialności Cywilnej od 29.12.2015 do 23.02.2018 
OWU Compensa Firma obowiązujące od 01 stycznia 2016 do 27 lutego 2017
Aneksy 1,2,3 do OWU Compensa Firma obowiązujące od 01 stycznia 2016 do 27 lutego 2017
Aneks nr 4 do OWU Compensa Firma obowiązujący od 01 stycznia 2016 do 27 lutego 2017
OWU Compensa Mój Biznes obowiązujące od 01 stycznia 2016 do 27 lutego 2017
Aneksy 1,2,3 do OWU Compensa Mój Biznes obowiązujące od 01 stycznia 2016 do 27 lutego 2017
Aneks nr 4 do OWU Compensa Mój Biznes obowiązujący od 01 stycznia 2016 do 27 lutego 2017

OWU Gwarancja Komfort
OWU Gwarancja Renta
OWU Compensa Prestiż Nova
Karta produktu Compensa Prestiż Nova
OWU Flexi Plus
OWU Compensa IKZE
OWU Gwarancja Ochrona
Karta produktu Gwarancja Ochrona
OWU Dobry Plan na Przyszłość
Karta produktu Dobry Plan na Przyszłość
KID_załącznik_Dobry Plan na Przyszłość
OWU Prywatna Emerytura
Karta produktu Prywatna Emerytura
OWU Lepsza Przyszłość
Karta produktu Lepsza Przyszłość
KID_załącznik_Lepsza Przyszłość
Karty informacyjne (KIID) do UFK w produkcie Lepsza Przyszłość podmiotów zarządzających funduszami
OWU Godne Pożegnanie - składka regularna
OWU Godne Pożegnanie - składka jednorazowa
OW Dodatkowych Ubezpieczeń Indywidualnych
OWDU na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 
SWU z UFK o symbolu BRP-4317
Karta produktu do SWU z UFK o symbolu BRP-4317
Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do SWU z UFK o symbolu BRP-4317
KID_załącznik_SWU z UFK o symbolu BRP-4317
Wniosek o zawarcie indywidualnego ubezpieczenia na życie
OWU Bezpieczna Grupa
Wniosek o zawarcie grupowego ubezpieczenia na życie Bezpieczna Grupa 2012
Deklaracja zgody grupowego ubezpieczenia na życie
OWU Między Nami
Wniosek o zawarcie indywidualnego ubezpieczenia Między Nami
OWU Compensa Firma Życie
Wniosek o zawarcie ubezpieczenia Compensa Firma Życie
Deklaracja zgody grupowego ubezpieczenia na życie Compensa Firma Życie 
Ogólne Warunki Grupowego Pracowniczego Ubezpieczenia na Życie GRU/P

Oświadczenie o statusie FATCA (osoba fizyczna)
Oświadczenie o statusie FATCA (Klient instytucjonalny)
Oświadczenie o statusie CRS (Klient instytucjonalny)
Załącznik do formularza oświadczenia o statusie CRS dotyczącego Klientów Instytucjonalnych
Oświadczenie o statusie CRS (osoba fizyczna)

Archiwum

Compensa IKZE

OWU Compensa IKZE obowiązujące od 2016.12.01 do 2017.01.31
OWU Compensa IKZE obowiązujące od 2017.02.01 do 2017.05.31
OWU Compensa IKZE obowiązujące od 2017.06.01 do 2017.06.20
OWU Compensa IKZE obowiązujące od 2017.06.21 do 2017.09.24

Compensa Prestiż Nova i OWDU
OWU Compensa Prestiż Nova obowiązujące od 2016.01.01 do 2016.03.31
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2016.01.01 do 2016.04.30
OWU Compensa Prestiż Nova obowiązujące od 2016.05.01 do 2017.01.31
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2016.01.01 do 2016.04.30
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2016.05.01 do 2016.06.30
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2016.07.01 do 2017.01.17
OWU Compensa Prestiż Nova obowiązujące od 2017.02.01 do 2017.06.20
OWU Compensa Prestiż Nova obowiązujące od 2017.06.21 do 2017.09.24
OWU Compensa Prestiż Nova obowiązujące od 2017.09.25 do 2017.12.10

Dobry Plan na Przyszłość i OWDU
OWU Dobry Plan na Przyszłość obowiązujące od 2016.05.01 do 2016.12.12
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2016.05.01 do 2016.06.30
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2016.07.01 do 2017.01.17
OWU Dobry Plan na Przyszłość obowiązujące od 2016.12.13 do 2017.02.20
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2016.07.01 do 2017.01.17

Flexi Plus
OWU Flexi Plus obowiązujące od 2016.02.01 do 2017.01.09
OWU Flexi Plus obowiązujące od 2017.01.10 do 2017.06.20
OWU Flexi Plus obowiązujące od 2017.06.21 do 2017.09.24

Gwarancja Komfort i OWDU
OWU Gwarancja Komfort obowiązujące od 2016.01.01 do 2016.04.30
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2016.01.01 do 2016.04.30
OWU Gwarancja Komfort obowiązujące od 2016.05.01 do 2017.01.31
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2016.05.01 do 2016.06.30
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2016.07.01 do 2017.01.17
OWDU Indywidualne z UFK obowiązujące od 2016.05.01 do 2017.03.01
OWDU Indywidualne z UFK obowiązujące od 2017.03.02 do 2017.06.20
OWDU Indywidualne z UFK obowiązujące od 2017.06.21 do 2017.09.24

Gwarancja Ochrona i OWDU
OWU Gwarancja Ochrona obowiązujące od 2016.01.01 do 2016.04.30
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2016.01.01 do 2016.04.30
OWU Gwarancja Ochrona obowiązujące od 2016.05.01 do 2017.01.31
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2016.05.01 do 2016.06.30
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2016.07.01 do 2017.01.17

Gwarancja Ochrona Optima
OWU Gwarancja Ochrona Optima od 2017.04.28 do 2018.02.22

Gwarancja Renta i OWDU
OWU Gwarancja Renta obowiązujące od 2016.01.01 do 2016.04.30
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2016.01.01 do 2016.04.30
OWU Gwarancja Renta obowiązujące od 2016.05.01 do 2017.01.31
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2016.05.01 do 2016.06.30
OWDU Indywidualne obowiązujące od 2016.07.01 do 2017.01.17

Lepsza Przyszłość
OWU Lepsza Przyszłość obowiązujące od 2017.01.01 do 2017.01.31
OWU Lepsza Przyszłość obowiązujące od 2017.02.01 do 2017.06.20
OWU Lepsza Przyszłość obowiązujące od 2017.06.21 do 2017.09.24

Godne Pożegnanie - składka jednorazowa
OWU Godne Pożegnanie - składka jednorazowa obowiązujące od 2016.01.01 do 2017.01.31

Godne Pożegnanie - składka regularna
OWU Godne Pożegnanie - składka regularna obowiązujące od 2016.01.01 do 2017.01.31

Bezpieczna Grupa 2012
OWU Bezpieczna Grupa 2012 obowiązujące od 2013.02.01 do 2013.07.31
OWU Bezpieczna Grupa 2012 obowiązujące od 2013.08.01 do 2014.09.09
OWU Bezpieczna Grupa 2012 obowiązujące od 2014.09.10 do 2014.10.15
OWU Bezpieczna Grupa 2012 obowiązujące od 2014.10.16 do 2015.10.31
OWU Bezpieczna Grupa 2012 obowiązujące od 2015.11.01 do.2015.12.31
OWU Bezpieczna Grupa 2012 obowiązujące od 2016.01.01 do 2017.01.26

OWU Bezpieczna Grupa 2011
OWU Bezpieczna Grupa 2011 obowiązujące od 2011.04.01 do 2012.02.29
OWU Bezpieczna Grupa 2011 obowiązujące od 2012.03.01 do 2013.07.31
OWU Bezpieczna Grupa 2011 obowiązujące od 2013.08.01 do 2014.09.09
OWU Bezpieczna Grupa 2011 obowiązujące od 2014.09.10 do 2015.10.07
OWU Bezpieczna Grupa 2011 obowiązujące od 2015.10.08 do 2015.12.31
OWU Bezpieczna Grupa 2011 obowiązujące od 2016.01.01 do 2017.01.09
OWU Bezpieczna Grupa 2011 obowiązujące od 2011.04.01

OWU Bezpieczna Grupa
OWU Bezpieczna Grupa obowiązujące od 2009.06.01 do 2013.07.31
OWU Bezpieczna Grupa obowiązujące od 2013.08.01 do 2014.09.09
OWU Bezpieczna Grupa obowiązujące od 2014.09.10 do 2015.10.07
OWU Bezpieczna Grupa obowiązujące od 2015.10.08 do 2015.01.09
OWU Bezpieczna Grupa obowiązujące od 2016.01.01 do 2017.01.09
OWU Bezpieczna Grupa obowiązujące od 2017.01.10


Compensa Firma Życie
OWU Compensa Firma Zycie obowiązujące od 2016.01.01 do 2016.02.28
OWU Compensa Firma Życie obowiązujące od 2016.03.01 do 2017.01.31

Pakiet Bezpieczna Grupa
OWU Pakiet Bezpieczna Grupa obowiązujące od 2013.02.01 do 2013.07.31
OWU Pakiet Bezpieczna Grupa obowiązujące od 2013.08.01 do 2014.09.09
OWU Pakiet Bezpieczna Grupa obowiązujące od 2014.09.10 do 2015.10.31
OWU Pakiet Bezpieczna Grupa obowiązujące od 2015.11.01 do 2015.12.31
OWU Pakiet Bezpieczna Grupa obowiązujące od 2016.01.01 do 2017.01.31

Między Nami
OWU Między Nami obowiązujące od 2015.03.01 do 2015.06.16
OWU Między Nami obowiązujące od 2015.06.17 do 2015.10.31
OWU Między Nami obowiązujące od 2015.11.01 do 2015.12.31
OWU Między Nami obowiązujące od 2016.01.01 do 2016.04.17
OWU Między Nami obowiązujące od 2016.04.18 do 2017.01.26 
OWU Między Nami odowiązujące od 2017.01.27 do 2017.09.17

OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) - Pakiet Dealerski
Aneks nr 1 do  OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) - Pakiet Dealerski
Aneks nr 2 do OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) - Pakiet Dealerski
Aneks nr 3 do OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) - Pakiet Dealerski
OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) - Pakiet Perfect
Aneks nr 1 do OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) - Pakiet Perfect
Aneks nr 2 do OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) - Pakiet Perfect
Aneks nr 3 do OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) - Pakiet Perfect
OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) - Program Serwis
Aneks nr 1 do OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) - Program Serwis
Aneks nr 2 do OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) - Program Serwis
Aneks nr 3 do OWU Casco Pojazdów Lądowych (AC) - Program Serwis

OWU Medical Assistance
Aneks nr 1 do OWU Medical Assistance
Aneks nr 2 do OWU Medical Assistance
Aneks nr 3 do OWU Medical Assistance

OWU Assistance Prawny
Aneks nr 1 do OWU Assistance Prawny
Aneks nr 2 do OWU Assistance Prawny
Aneks nr 3 do OWU Assistance Prawny

OWU Świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży - Assistance "Benefia SOS" - Pakiet Perfect
Aneks nr 1 do WU Świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży - Assistance "Benefia SOS" - Pakiet Perfect
Aneks nr 2 do WU Świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży - Assistance "Benefia SOS" - Pakiet Perfect
Aneks nr 3 do WU Świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży - Assistance "Benefia SOS" - Pakiet Perfect

OWU Świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży - Assistance Benefia SOS"
Aneks nr 1 do OWU Świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży - Assistance "Benefia SOS"
Aneks nr 2 do OWU Świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży - Assistance "Benefia SOS"
Aneks nr 3 do OWU Świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży - Assistance "Benefia SOS"
Aneks nr 4 do OWU Świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży - Assistance "Benefia SOS"

OWU od straty finansowej na pojeździe poniesionej z powodu utraty pojazdu lub całkowitego zniszczenia pojazdu (GAP)
Aneks nr 1 do OWU od straty finansowej na pojeździe poniesionej z powodu utraty pojazdu lub całkowitego zniszczenia pojazdu (GAP)
Aneks nr 2 do OWU od straty finansowej na pojeździe poniesionej z powodu utraty pojazdu lub całkowitego zniszczenia pojazdu (GAP)
Aneks nr 3 do OWU od straty finansowej na pojeździe poniesionej z powodu utraty pojazdu lub całkowitego zniszczenia pojazdu (GAP)

OWU NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego - Pakiet Perfect
Aneks nr 1 do OWU NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego - Pakiet Perfect
Aneks nr 2 do OWU NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego - Pakiet Perfect
Aneks nr 3 do OWU NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego - Pakiet Perfect

OWU NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego
Aneks nr 1 do OWU NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego
Aneks nr 2 do OWU NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego
Aneks nr 3 do OWU NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

OWU Ochrony Prawnej Pojazdu i Umów
Aneks nr 1 do OWU Ochrony Prawnej Pojazdu i Umów
Aneks nr 2 do OWU Ochrony Prawnej Pojazdu i Umów
Aneks nr 3 do OWU Ochrony Prawnej Pojazdu i Umów

OWU Płatności Składki
Aneks nr 1 do OWU Płatności Składki
Aneks nr 2 do OWU Płatności Składki
Aneks nr 3 do OWU Płatności Składki

OWU Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta
Aneks nr 1 do OWU Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta
Aneks nr 2 do OWU Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta
Aneks nr 3 do OWU Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta

OWU mienia prywatnego, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, następstw nieszczęśliwych wypadków i home assistance
Aneks nr 1 do OWU mienia prywatnego, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, następstw nieszczęśliwych wypadków i home assistance
Aneks nr 2 do OWU mienia prywatnego, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, następstw nieszczęśliwych wypadków i home assistance
Załącznik nr 1 do OWU mienia prywatnego, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, następstw nieszczęśliwych wypadków i home assistance

OWU nieruchomości w trakcie budowy
Aneks nr 1 OWU nieruchomości w trakcie budowy
Aneks nr 2 OWU nieruchomości w trakcie budowy
Załącznik nr 1 OWU nieruchomości w trakcie budowy

OWU Benefia Voyage
OWU Pakiet Voyage - nieaktualne

OWU Benefia Rodzina II
Aneks nr 1 do OWU Benefia Rodzina II

Infolinia 801 120 000