Polityka prywatności

Zawartość niniejszej strony internetowej jest własnością Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. Wszelkie prawa autorskie zarówno osobiste jak i majątkowe do zawartości niniejszej strony internetowej są zastrzeżone i podlegają ochronie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000, Nr 80poz. 904 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003, Nr 153, poz. 1503 z póź. zm.). Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group może dokonać zmiany zawartości niniejszej strony internetowej, jej układu graficznego w każdym czasie bez uprzedzenia.
Jakiekolwiek opinie, dane, obliczenia zawarte lub wykonane przy pomocy niniejszej strony są jedynie poglądowe, służą tylko i wyłącznie celom reklamowym i informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy – Kodeks cywilny.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za:

  • wszelkiego rodzaju awarie techniczne oraz nieprawdziwe informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej, które są niezależne od Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.
  • jakiekolwiek szkody poniesione przez osobę korzystającą z niniejszej strony internetowej związane z korzystaniem z tejże strony lub niemożliwością skorzystania z niej.

Jednocześnie Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group zapewnia:

  • przetwarzanie podanych przez osoby korzystające z niniejszej strony internetowej danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) jedynie w celach marketingowych własnych produktów i usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
  • osobom korzystających z niniejszej strony internetowej, które podały swe dane osobowe możliwość ich zmiany lub usunięcia poprzez przesłanie swojego oświadczenia woli na adres callmeback@compensa.pl