Popup  

Taryfa za ubezpieczenie OC:

1. Zwyżka dla osób fizycznych za wiek użytkownika pojazdu poniżej 25 lat ulega zwiększeniu z 50% do 60%.

2. Wprowadzona zostaje zwyżka dla osób fizycznych za wiek użytkownika pojazdu od 25 lat do poniżej 28 lat w wysokości 30%.

3. Zniżka 5% dla Ubezpieczającego w wieku powyżej 40 lat, będącego właścicielem pojazdu wpisanym do dowodu rejestracyjnego, nie może być stosowana, jeżeli Ubezpieczający jest w wieku 60 lat i więcej.

4. Zniżka za kontynuację rocznego ubezpieczenia OC: bezszkodowa albo nie więcej niż 1 szkoda w poprzednim okresie, ulega zmianie z 10% na 5%.

5. Zmienia się kwotową wysokośc składki minimalnej ze 180 zł na 250 zł. Jednocześnie pojazdy wolnobieżne zostają objęte tylko wyrażoną procentowo składką minimalną (dotychczas nie mniej niż 180 zł).

6. Wprowadzone zostją przesunięcia w strefach regionalnych taryfy OC.

Taryfa za ubezpieczenie AC:

1. Zwyżka dla osób fizycznych za wiek użytkownika pojazdu poniżej 25 lat ulega zwiększeniu z 50% do 60%.

2. Wprowadzona zostaje zwyżka dla osób fizycznych za wiek użytkownika pojazdu od 25 lat do poniżej 28 lat w wysokości 30%.

3. Zniżka 5% dla Ubezpieczającego w wieku powyżej 40 lat, będącego właścicielem pojazdu wpisanym do dowodu rejestracyjnego, nie może być stosowana, jeżeli Ubezpieczający jest w wieku 60 lat i więcej.

4. Zniżka za kontynuację rocznego ubezpieczenia AC: bezszkodowa albo nie więcej niż 1 szkoda w poprzednim okresie, ulega zmianie z 10% na 5%.

5. Wrowadzona zostaje zniżka w wysokości 5% za zawarte w Compensie inne ubezpieczenia majątkowe z łączną składką w wysokości co najmniej 300 zł. Inne ubezpieczenia majątkowe oznaczają wszystkie rodzaje ubezpieczeń w ofercie Compensy oprócz ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów i ubezpieczenia AC pojazdów.

6. Zwyżka za niestosowanie przy ustaleniu odszkodowania udziału własnego (zniesienie udziału) dla pojazdów w wieku powyżej 7 lat do 10 lat ulega zwiększeniu z 15% do 25%.

W przypadku ubezpieczenia AC pojazdów w wieku powyżej 10 lat udział własny nie podlega zniesieniu.

7. Wprowadzona zostaje zwyżka dla samochodów terenowych w wysokości 20%. Jednocześnie pojazdy marki Land Rover przestają być objętę zwyżką 10% ze względu na markę.

8. Zmienia się kwotową wysokośc składki minimalnej ze 300 zł na 400 zł.