Otwieramy portal mojaCompensa.pl

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group uruchomiła portal mojaCompensa.pl.


 

Serwis ten przeznaczony jest dla posiadaczy indywidualnych ubezpieczeń na życie w Compensa. Każdy Klient ma poprzez nowy portal możliwość:

  • podglądu swoich polis,
  • sprawdzenia zakresu ubezpieczenia,
  • sprawdzenia aktualnych wysokości sum ubezpieczenia i składek,
  • sprawdzenia stanu płatności składek,
  • sprawdzenia uposażonych,
  • kontaktu mailowego z Departamentem Obsługi Klientów Indywidualnych,
  • zgłoszenia zmiany adresu korespondencyjnego,
  • sprawdzenia aktualnej wartości jednostek zgromadzonych na rachunku polisy w poszczególnych funduszach dla Klientów posiadających ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. 
Nowe narzędzie internetowe, które przygotowaliśmy dla Państwa to kolejny element, który udoskonali poziom obsługi. Dzięki serwisowi mojaCompensa.pl każdy z Państwa w łatwy i szybki sposób otrzyma pełen dostęp do szczegółowej informacji na temat swojego ubezpieczenia. – powiedział Franz Fuchs, Prezes Zarządu Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

Zapraszamy na http://mojacompensa.pl