Program Praktyk Letnich

Okazję do zdobycia doświadczenia w branży ubezpieczeniowej mają studenci i absolwenci wszystkich uczelni podczas wakacji. Compensa prowadzi co roku Program Praktyk Letnich w okresie lipiec-wrzesień. Podczas praktyk, każdy student może liczyć na wsparcie zespołu ekspertów i indywidualną opiekę doświadczonego opiekuna. 
 

Jak wygląda rekrutacja na praktyki?

Poszukujemy osób, które są zainteresowane tematyką ubezpieczeniową. Praktyki są adresowane do studentów i absolwentów, którzy posiadają umiejętność obsługi komputera (MS Office), dobrą znajomość j. angielskiego lub/i niemieckiego i cechują się zaangażowaniem, komunikatywnością, umiejętnością pracy w grupie oraz wysoką kulturą osobistą. Proces rekrutacji składa się z dwóch etapów:

  • I etap - selekcja aplikacji przez pracowników Biura Zasobów Ludzkich 

  • II etap - rozmowa rekrutacyjna z Menadżerem