Proces rekrutacji

Nasz sukces zbudowany jest przez i dla ludzi. Mając świadomość potencjału, jaki niosą ze sobą nasi Pracownicy, przykładamy dużą wagę do procesu rekrutacji – zależy nam na tym, aby pracowali dla nas najlepsi specjaliści na rynku.

 

Etapy procesu rekrutacji:

 • I etap - Analiza dokumentów aplikacyjnych

  Początkowym etapem jest zawsze zapoznanie się osoby rekrutującej (Rekruter) z nadesłanymi dokumentami aplikacyjnymi (CV oraz listem motywacyjnym). Ważne jest, by każde zgłoszenie Kandydata posiadało zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach procesu rekrutacji. Etap analizy dokumentów jest procesem wstępnej selekcji Kandydatów. Selekcja ta jest robiona na podstawie zgodności Kandydata z wcześniej opracowanym „profilem idealnego Kandydata”, czyli opisem co idealny Kandydat powinien umieć i jakie doświadczenie posiadać.
   

 • II etap - Rozmowa kwalifikacyjna

  Kolejnym etapem jest zaproszenie wybranych Kandydatów na rozmowę rekrutacyjną. W rozmowie tej uczestniczy Rekruter (przedstawiciel Biura Zasobów Ludzkich) oraz przedstawiciel działu, do którego jest poszukiwany Pracownik. Na rozmowie Kandydat ma możliwość rozszerzyć informacje zawarte w CV bądź liście motywacyjnym i zaprezentować swoją kandydaturę jako najlepszą na dane stanowisko. Jeżeli stanowisko wymaga umiejętności językowych część rozmowy odbywa się w języku, który jest wymagany. Kandydat ma również możliwość dowiedzenia się więcej na temat naszej firmy, działalności oraz zakresu obowiązków na stanowisku, na które aplikuje.
   

 • III etap - Dodatkowe formy rekrutacji 

  Do następnego etapu rekrutacji zaproszone są osoby, które najlepiej pasują na dane stanowisko. Etap ten zależy jednak od poziomu stanowiska w firmie bądź od jego specyfiki.

  • Jeśli jest to stanowisko strategiczne dla firmy, kolejnym etapem jest spotkanie Kandydata z Prezesem Zarządu oraz Dyrektorem ds. Personalnych. Spotkanie to również odbywa się w formie rozmowy. Zdarza się również, że Kandydaci na takie stanowiska są zapraszani na sesje Assessment Centre.

  • Etap ten przybiera jednak inną formę, gdy zależy nam, by osoba na tym stanowisku umiała zaprezentować np. ofertę przed Klientem. Wtedy organizowane jest spotkanie, na którym Kandydat proszony jest o przedstawienie wcześniej przygotowanej przez niego prezentacji. 

    

 • IV etap – Zebranie referencji 

  Etapem zbliżającym rekrutację do jej zakończenia jest zebranie referencji. Rekruter prosi wybranego Kandydata o kontakty do osób, z którymi współpracował on w poprzednich miejscach zatrudnienia. Zbieranie referencji jest związane z chęcią poznania opinii przełożonego, podwładnych czy też współpracowników Kandydata o jego współpracy w poprzednich miejscach zatrudnienia. Dzięki temu mamy możliwość dokładniejszego poznania Kandydata. Referencje są zbierane jedynie z miejsc, w których współpraca została już zakończona.
   

 • V etap - Złożenie oferty współpracy

  Jako zakończenie procesu rekrutacyjnego traktuje się złożenie oferty współpracy Kandydatowi. Oferta ta zawiera: dokładną nazwę proponowanego stanowiska, okres na jaki zawierana jest umowa, kwotę wynagrodzenia oraz dodatkowe świadczenia, które wynikają z piastowania danego stanowiska (bonusy, opieka zdrowotna itd.).