Witaj w Internetowym Formularzu Zgłoszenia Szkody majątkowej

Poniżej zamieściliśmy kilka wskazówek, które mogą być pomocne przy wypełnianiu formularza.

Przejdź do zgłoszenia szkody przez Internet


Zanim rozpoczniesz zgłoszenie szkody lub roszczenia

  • Zweryfikuj ogólne warunki ubezpieczenia, z których chcesz zgłosić szkodę.

  • Zweryfikuj swoją polisę ubezpieczenia, w szczególności numer i typ polisy oraz okres obowiązywania ochrony.

  • Przygotuj dane osobowe uczestników zdarzenia.

  • Przygotuj wszelką posiadaną dokumentację związaną ze szkodą (również dowód rejestracyjny pojazdu w przypadku szkody komunikacyjnej)

Informacje o formularzu

Niektóre pola formularza mogą zwierać ikonę znaku zapytania. Po najechaniu kursorem na ten znak pojawi się podpowiedź, która wskaże prawidłowy sposób wypełnienia formularza.
W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia, niezbędne jest dołączenie wymaganych dokumentów dla danego typu zdarzenia.

Instrukcja załączania dokumentów

  • Zdjęcia powinny być wykonane przy dobrym oświetleniu.

  • Załączone w formacie jpg, przy czym rozmiar jednego zdjęcia nie może przekroczyć 15 mb. Maksymalnie prosimy przesłać 7 zdjęć.

  • W przypadku dokumentów muszą być one zeskanowane do pliku w formacie pdf lub tiff, lub sfotografowane, przy czym rozmiar jednego pliku nie może przekroczyć 15 mb.

  • Łączny rozmiar załączników nie może przekroczyć 30 mb.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem 801 120 000 
lub +48 22 501 61 00, codziennie w godzinach 6:00- 22:00


Sprawdź, jak obsługujemy szkody w Compensie


Samochód
 


Dom
i mieszkanie


Firma
 


Podróż
 


Zdrowie
 


Nieszczęśliwe wypadki