Połączenie Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU  S.A. Vienna Insurance Group

 

W dniu 30 października 2015 r. wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego sfinalizowano projekt fuzji spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU S.A. Vienna Insurance Group.

W wyniku połączenia od dnia 30 października br. funkcjonuje jedna spółka ubezpieczeniowa pod nazwą Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group z ponad 5% udziałem w rynku ubezpieczeń majątkowych, oferująca pełen zakres ubezpieczeń dotychczas dostępnych oddzielnie dla klientów Compensy i Benefii.

W ramach projektu utworzono również nową spółkę Benefia Ubezpieczenia Sp. z o.o., która pod marką Benefia, w ramach niezależnego od sieci sprzedaży Compensy modelu dystrybucji, koncentruje się na rozwoju biznesu stanowiącego dotychczasową domenę działalności Benefia TU SA Vienna Insurance Group tj. sprzedaży ubezpieczeń u dealerów samochodowych i za pośrednictwem nowych technologii. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Benefii Ubezpieczenia na stronie www.benefia.pl.

Fuzję udało się nam zrealizować w rekordowo krótkim czasie, tj. w ciągu 5 miesięcy od oficjalnego rozpoczęcia prac projektowych. Tym samym osiągnęliśmy główny cel projektu, którym było stworzenie silnej spółki majątkowej z ponad 5% udziałem w rynku. Liczę, że nowa strategia sprzedaży okaże się być trafioną odpowiedzią na obecną, niekorzystną sytuację oraz przyszłe trendy na polskim rynku ubezpieczeń majątkowych - komentuje Franz Fuchs, Dyrektor Generalny VIG Polska.

Informujemy, że wszystkie obowiązujące umowy ubezpieczenia zawarte z Klientami Benefia TU S.A. Vienna Insurance Group i Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group nie ulegają zmianie i pozostają w mocy na dotychczasowych zasadach.