Zgłoszenie szkody

Jeżeli miałeś szkodę lub zdarzenie ubezpieczeniowe,
zapraszamy do szybkiego zgłoszenia szkody
przy pomocy naszej strony internetowej


Wybierz ubezpieczenie, z którego chcesz zgłosić szkodę lub zdarzenie ubezpieczeniowe.


  • śmierć ubezpieczonego lub współubezpieczonego,
  • śmierć małżonka/partnera, rodzica/teścia, dziecka,
  • urodzenie dziecka,
  • zdarzenie medyczne (m.in. pobyt w szpitalu, operacje chirurgiczne, poważne zachorowanie, leczenie specjalistyczne, trwały uszczerbek na zdrowiu itd.).