Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych


Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych - oferta produktowa
Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych - szkody


Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych - oferta produktowa
Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych - roszczenia/świadczenia

Inspektor Ochrony Danych

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group oraz Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group:

Paweł Zabielski, e-mail: iod@vig-polska.pl

Infolinia 22 501 61 00