Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych - oferta produktowa
Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych - szkody

Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych - oferta produktowa
Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych - roszczenia/świadczenia


Inspektor Ochrony Danych
Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group oraz Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group:

e-mail: iod@vig-polska.pl

Infolinia 801 120 000