Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

5 darmowych usług, z których można skorzystać w ramach ubezpieczenia dla firm

  • 60% majątku polskich firm jest zabezpieczone ubezpieczeniami, wynika z danych prezentowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń.
  • Polisy majątkowe oferują nie tylko odszkodowanie za straty, ale też pomoc hydraulika, elektryka czy serwisanta sprzętu biurowego.
  • Oprócz usług technicznych przedsiębiorcy mogą także liczyć na wsparcie medyczne czy porady prawne.

Przygotowany przez Polską Izbę Ubezpieczeń raport pt. „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków” przedstawia wpływ branży ubezpieczeniowej na różne aspekty codziennego życia, w tym na funkcjonowanie firm. Zaprezentowane dane wskazują, że 60% całego majątku zgromadzonego przez działających w Polsce przedsiębiorców objętych jest ochroną w ramach polis ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenia majątkowe kojarzą się powszechnie z możliwością ubiegania się o odszkodowanie za szkody spowodowane nieprzewidzianymi zdarzeniami jak pożar, zalanie czy kradzież. Przedsiębiorcy powinni jednak pamiętać, że w ramach polisy mogą otrzymać dostęp do szeregu usług asystenckich, jak assistance techniczne czy wsparcie informatyczne, które mogą się okazać pomocne nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale także na co dzień. Korzystając z nich można obniżyć koszty działalności, co jest szczególnie istotne dla przedstawicieli sektora MSP oraz firm na dorobku – mówi Damian Andruszkiewicz, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

Oto 5 usług oferowanych za darmo przez polisy majątkowe, o których warto pamiętać:

Pomoc techniczna

W katalogu nieprzewidzianych zdarzeń, w których można liczyć na pomoc ubezpieczyciela, znajdują się nie tylko pożary czy katastrofy budowlane, ale także pomniejsze awarie. Oferowane w polisie usługi asystenckie obejmują interwencje specjalisty, m.in. hydraulika, szklarza czy serwisanta sprzętu biurowego. Po stronie towarzystwa ubezpieczeniowego jest organizacja i pokrycie kosztów dojazdu oraz robocizny fachowca. To jednak nie koniec. W ramach pomocy technicznej przedsiębiorcy mają też zapewniony dozór mienia znajdującego się lokalu, który doznał szkód np. w wyniku pożaru, jak również zagwarantowany transport ocalałych sprzętów oraz organizację lokalu zastępczego.

Wsparcie medyczne

Jeżeli w wyniku uszkodzenia mienia dojdzie też do uszczerbku na zdrowiu któregoś z pracowników, to przedsiębiorca może liczyć na pomoc medyczną w ramach polisy. Ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty wizyty lekarza pierwszego kontaktu czy pielęgniarki, dostawy leków lub drobnego sprzętu rehabilitacyjnego, a także transport do i z placówki medycznej. Z kolei w przypadku nieszczęśliwego wypadku czy nagłego zachorowania można liczyć m.in. na opiekę po hospitalizacji i organizację rehabilitacji. Niezależnie od ewentualnych wypadków i szkód ubezpieczony ma także stały dostęp do infolinii medycznej.

Assistance informatyczne

Trudno sobie wyobrazić współczesną firmę, która w swojej działalności nie korzystałaby ze sprzętu komputerowego. Dlatego w ramach usług assistance pomoc informatyczna stanowi zazwyczaj odrębny dział.

Ubezpieczeni, podobnie jak w przypadku innych usług asystenckich, mogą liczyć na różnorodne wsparcie. Do najpopularniejszych należy pomoc przy usuwaniu wirusów komputerowych albo w odzyskaniu danych zgromadzonych na urządzeniu. Rozwój narzędzi wirtualnych pozwala na świadczenie części tych usług zdalnie, dzięki czemu pomoc udzielana jest natychmiastowo, niezależnie od pory dnia czy nocy – dodaje Damian Andruszkiewicz z Compensy.

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Zakres oferowanej przez ubezpieczycieli pomocy nie ogranicza się jednak wyłącznie do usług "technicznych". Polisę majątkową można również uzupełnić o ubezpieczenie ochrony prawnej. Dzięki niemu towarzystwo ubezpieczeniowe zapewnia wsparcie w postępowaniach sądowych, w tym karnych (jeżeli przestępstwo zostało popełnione nieumyślnie). Polisa może obejmować nie tylko udzielenie telefonicznej porady prawnej - w najwyższym wariancie ubezpieczony może także powierzyć ubezpieczycielowi organizację i pokrycie kosztów wynagrodzenia adwokata oraz reprezentacji firmy przed sądem.

Pomoc informacyjna

Nieocenionym wsparciem w prowadzeniu biznesu może się okazać także assistance informacyjne. Dzięki niemu przedsiębiorcy mogą za pośrednictwem ubezpieczyciela skontaktować się z infolinią gospodarczą, socjalną czy rekrutacyjną. W trakcie rozmowy mogą otrzymać m.in. informacje na temat programów pomocowych dla przedsiębiorców, kursów walut, wydarzeń branżowych, a także poradzić się fachowca w kwestii świadczeń emerytalnych, wypadkowych czy opiekuńczych dla pracowników. Zakres pomocy można również uzupełnić o usługi typu concierge.

Infolinia 801 120 000