Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Bardzo dobre wyniki biznesu majątkowego Vienna Insurance Group w Polsce w 2018 roku

Dynamika spółek majątkowych Vienna Insurance Group w Polsce w 2018 roku była ponad dwukrotnie wyższa niż rynku ubezpieczeń majątkowych. To efekt znacznych przyrostów składki zarówno w ubezpieczeniach komunikacyjnych jak i pozostałych majątkowych.

Składka przypisana brutto zebrana przez majątkowe spółki Vienna Insurance Group w Polsce za 2018 rok wzrosła o 18,9% r/r do poziomu 2 698,7 mln PLN. Compensa Majątek odnotowała na koniec 2018 roku przypis składki rzędu 1 648,1 mln PLN (+22,4% r/r), natomiast InterRisk zebrał 1 050,5 mln PLN, o 13,9% więcej niż w 2017 roku. Dynamika spółek majątkowych VIG w Polsce była więc w 2018 roku ponad dwa razy wyższa niż rynku ubezpieczeń majątkowych (około 7%).

Bardzo dobre wyniki biznesu majątkowego VIG w Polsce to konsekwencja wysokiej rentowności portfela ubezpieczeń komunikacyjnych i pozostałych majątkowych. Ma to odzwierciedlenie we wskaźniku zespolonym netto, który dla spółek VIG Polska wyniósł 92,4%; dla Compensy Majątek: 92%, a dla InterRisk: 93%.

„Źródeł dobrych wyników biznesu majątkowego VIG w Polsce należy upatrywać w organicznym wzroście spółek” – skomentował rezultaty Franz Fuchs, Dyrektor Generalny VIG Polska. „Dzięki strategicznym działaniom sfinalizowanym w ubiegłym roku i na początku obecnego: dołączeniu Gothaer TU S.A. do Vienna Insurance Group oraz podjęciu strategicznej współpracy InterRisk z TUW TUW, spodziewam się kolejnego dobrego roku dla majątkowych spółek VIG w Polsce – dodał Franz Fuchs.

O ile rynek ubezpieczeń majątkowych w Polsce rozwijał się w  ubiegłym roku, rynek ubezpieczeń na życie odnotował w 2018 roku blisko 12% spadek.

Stagnacja, ciąg dalszy turbulencji w obszarze UFK oraz nowe regulacje wpłynęły na rentowność biznesu życiowego VIG w Polsce. Największe oddziaływanie na ten wskaźnik miał wyrok Sądu Najwyższego wydłużający okres przedawnienia roszczeń o wartość wykupu z tytułu umów UFK, który spowodował konieczność zawiązania rezerw w Compensa Życie i Vienna Life oraz przyniósł istotne obniżenie wyniku finansowego brutto tych spółek.

„Rynek życiowy w Polsce przeżywa kryzys, ale my działamy dalej. Zwłaszcza, że rok 2019 zapowiada się ciekawie. Przede wszystkim w kontekście wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, w których będzie brała udział Compensa” – podsumował zmiany na rynku życiowym Franz Fuchs, Dyrektor Generalny VIG Polska.

Powyższe zmiany w „życiówce” zostały jednak zrównoważone przez dobre wyniki w zakresie ubezpieczeń majątkowych. Dzięki nim VIG w Polsce zebrał w 2018 roku składkę na poziomie 3 839,9 mln PLN i uzyskał wynik finansowy brutto w wysokości 121 mln PLN.

Vienna Insurance Group Polska w 2018r. (mln PLN):

 

Składka przypisana brutto

(MSSF)

Wynik finansowy brutto
(MSSF)

2018

Zmiana r/r

2018

Zmiana r/r

%

mln PLN

Compensa Majątek

1 648,1

+22,4%

82,4

+14,3

InterRisk

1 050,5

+13,9%

67,1

+10,5

Compensa Życie

833,3

-3,6%

18,2

-11,2

Vienna Life

308,0

-53,5%

-46,5

-58,2

VIG Polska Majątek

2 698,7

+18,9%

149

+21,5

VIG Polska Życie

1 141,3

-25,3%

-28

-74,4

VIG POLSKA

3 839,9

+1,2%

121

-52,9

***

Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający silne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ponad 25 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

Kontakt dla mediów:

Tomasz Borowski

tel. (22) 501 60 38

e-mail: tomasz.borowski@vig-polska.pl

Infolinia 801 120 000