Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Compensa integruje zarządzanie sprzedażą

8 kwietnia 2019 roku w zarządzie oraz w strukturze organizacyjnej Compensa TU na Życie S.A. VIG i Compensa TU S.A. VIG wprowadzono zmiany, które zintegrują zarządzanie sprzedażą i umożliwią realizację ambitnych celów rozwojowych obu spółek, zwłaszcza w zakresie ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych.

Rada nadzorcza powołała na członka zarządu spółki życiowej oraz zastępcę prezesa zarządu spółki majątkowej Konrada Kluskę – doświadczonego menadżera spoza struktur VIG. Jednocześnie Jarosław Szwajgier, obecnie zastępca prezesa zarządu w Compensie Majątek, objął dodatkową funkcję członka zarządu w Compensie Życie i nadzór nad pionem sprzedaży ubezpieczeń grupowych.

Jarosław Szwajgier z ubezpieczeniami związany jest od 1992 roku. Pracę rozpoczął w TUiR Heros jako dyrektor biura zarządu, a następnie objął stanowisko wiceprezesa zarządu. Po fuzji z Compensą w 2001 roku Pan Szwajgier dołączył do zarządu Compensy majątkowej, w której nadzoruje pion sprzedaży.

Z kolei Konrad Kluska posiada ponad 20 letnie doświadczenie w obszarze sprzedaży zdobyte w większości w branży ubezpieczeniowej. Drogę zawodową rozpoczął jako agent w wiodącym towarzystwie ubezpieczeń, aby na przestrzeni kolejnych 9 lat awansować do roli regionalnego dyrektora sprzedaży grupowych ubezpieczeń na życie. W następnych latach zarządzał obszarami rozwoju biznesu, kanałami sprzedaży bezpośredniej oraz sprzedażą w towarzystwach ubezpieczeń na życie i spółce medycznej. W Compensie Życie będzie odpowiadał za pion marketingu i sprzedaży, a w Compensie Majątek za pion marketingu i sprzedaży alternatywnej.

„Serdecznie witam Pana Konrada Kluskę w strukturach VIG. Zarówno jemu jak i Panu Szwajgierowi życzę udanej współpracy. Liczę, że dzięki niej jeszcze lepiej wykorzystamy potencjał sieci sprzedaży Compensy oraz rozwiniemy alternatywne kanały dystrybucji” – komentuje Franz Fuchs, Dyrektor Generalny VIG Polska.

Skład Zarządu Compensa TU na Życie S.A. od 8 kwietnia 2019 roku:

Pan Artur Borowiński – Prezes Zarządu

Pan Ireneusz Arczewski

Pan Piotr Tański

Pan Rafał Mosionek

Pan Jarosław Szwajgier

Pan  Konrad Kluska

Skład Zarządu Compensa TU S. A. od 8 kwietnia 2019 roku:

Pan Artur Borowiński – Prezes Zarządu

Pan Ireneusz Arczewski 

Pan Jarosław Szwajgier

Pan Rafał Mosionek

Pan Konrad Kluska

***

Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający silne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ponad 25 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

Kontakt dla mediów:

Tomasz Borowski

tel. (22) 501 60 38

e-mail: tomasz.borowski@vig-polska.pl

Infolinia 801 120 000