Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Compensa partnerem cyklu Bezpiecznie przez Życie

Compensa została partnerem cyklu programów Bezpiecznie przez Życie, prezentowanych na Facebooku przez Silver TV, w których poruszane są kwestie przeznaczone głównie dla osób powyżej 50. roku życia. W trzech odcinkach cyklu eksperci Compensy wypowiadają się na tematy dotyczące życia i zdrowia, a także ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych.

Towarzystwo ubezpieczeń Compensa zostało partnerem cyklu programów Bezpiecznie przez Życie prowadzonych przez Beatę Borucką, facebookową „Mądrą Babcię”. Programy kierowane są głównie do osób, które przekroczyły 50. rok życia i mają na celu wspieranie seniorów w codziennych sprawach. Takimi sprawami może być np. zabezpieczenie samochodu, domu czy mieszkania, lub też bezpieczeństwo zdrowotne i ubezpieczenie na życie.

Wszyscy potrzebujemy ochrony, która powinna być dopasowana do naszej sytuacji życiowej, wieku i możliwości finansowych. Niestety wiedza na ten temat, również wśród seniorów, jest niewystarczająca. Prowadzi to często do błędnych założeń i przekonań, mówiących na przykład, że na ubezpieczenie jest już za późno. Dlatego ważnym dla nas tematem stało się edukowanie seniorów w kwestiach zapewnienia sobie ochrony na odpowiednim poziomie. Naszą ubezpieczeniową misję realizujemy m.in. pokazując, w jakim zakresie mogą korzystać ze swojego ubezpieczenia, jaką pomoc uzyskać, np. w ramach domowego assistance, albo jak dobrze zabezpieczyć swoje zdrowie i życie – komentuje Konrad Kluska, Zastępca Prezesa Zarządu w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

Eksperci Compensy wystąpią w 3 odcinkach cyklu, w których tłumaczyć będą kwestie związane z ubezpieczeniem samochodów, nieruchomości, a także zdrowia i życia. Pierwszy odcinek poświęcony został ubezpieczeniom komunikacyjnym, drugi majątkowym. Ostatni odcinek bierze na warsztat ubezpieczenia na życie i możliwości jakie dają polisy dla seniorów, takie jak np. Między Nami Gold, oferowane przez życiową spółkę Compensy.  

Przy okazji współpracy z „Mądrą Babcią” na stronie madrajazda.pl Compensa organizuje konkurs dla osób powyżej 50. roku życia. 10 laureatów konkursu zostanie zaproszonych na kurs doskonalenia jazdy w Akademii Bezpiecznej Jazdy, gdzie na specjalnie przygotowanym torze nauczą się między innymi, jak wychodzić z niespodziewanych sytuacji na drodze np. nagłego poślizgu, czy konieczności ominięcia pojawiającej się przeszkody.

„Bezpiecznie przez życie” jest jednym z programów SILVER TV – pierwszej telewizji na portalu Facebook, skierowanej do osób powyżej 50. roku życia. W programie podejmowane są kwestie dotyczące świadomości osób starszych w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa, m.in. ochrony ubezpieczeniowej na wypadek różnych wydarzeń losowych.

Infolinia 801 120 000