Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferentem PPK

  • Compensa Życie informuje, że od 1 lipca 2019 roku będzie oferować Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).
  • Dystrybucja oferty będzie prowadzona w oparciu o bliską współpracę z reprezentującymi pracodawców brokerami i w kanale agencyjnym.
  • PPK w Compensie wyróżniać ma połączenie w jednym produkcie funkcji oszczędnościowej i ochronnej.
  • Do sprzedażowej i posprzedażowej obsługi pośredników i pracodawców powołany został dedykowany zespół ekspertów.

1 lipca 2019 roku PPK zostaną wprowadzone w spółkach zatrudniających ponad 250 pracowników, a w ciągu kolejnych 18 miesięcy do programu dołączać będą również mniejsze organizacje. Lista podmiotów (TFI, PTE oraz zakładów ubezpieczeń), które zdecydowały się oferować PPK wciąż jest otwarta. Udział w programie deklaruje Compensa Życie - ubezpieczyciel planuje oprzeć dystrybucję oferty na bliskiej współpracy z brokerami, a także równoległym prowadzeniu działań w sieci agencyjnej. Pośrednicy i pracodawcy otrzymają sprzedażowe i posprzedażowe wsparcie zespołu ekspertów Compensy, którego zadaniem będzie obsługa PPK od strony merytorycznej i technicznej.

- Zdania na temat oferowania PPK przez brokerów i agentów są podzielone. My widzimy w tym produkcie olbrzymią szansę i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wspierać naszych partnerów, bo rolę pośredników w powodzeniu projektu PPK uznajemy za kluczową. Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym podmiotem – mówi Artur Borowiński, prezes Compensy.

Wyróżnikiem Compensy będzie złożony charakter oferowanego produktu. Przystępujący do PPK pracownicy skorzystają zarówno z programu inwestycyjnego (gwarantowany dostęp do min. 8 funduszy zdefiniowanej daty), jak i z dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej, stanowiącej integralną część oferty i sprzedażowy atut z punktu widzenia pośredników i pracodawców. Oferta została skonstruowana na podstawie doświadczeń Compensy w tworzeniu i obsłudze inwestycyjnych ubezpieczeń na życie czy rentowych.

- PPK to długoletnie oszczędzanie i inwestowanie, szansa na zmianę niekorzystnych proporcji wysokości ostatniej pensji do emerytury. Aby program zadziałał, pracodawcy i pracownicy muszą zyskać pewność, że ich środki zostaną powierzone doświadczonej instytucji, która będzie potrafiła odpowiednio nimi zarządzać. Budowany przez lata know-how Compensy w obsłudze największych pracodawców w zakresie ubezpieczeń grupowych czy zdrowotnych, to dla klientów gwarancja skuteczności i argument za przystąpieniem do PPK. Ponadto dzięki części ochronnej zyskają oni dodatkowe wsparcie finansowe na wypadek niespodziewanych zdarzeń, takich jak śmierć czy nieszczęśliwe wypadki – dodaje Artur Borowiński.

Relacja uzyskanej emerytury do ostatniej pensji w Polsce wynosi 39%, a średnia w krajach członkowskich UE wynosi aż 71% – wynika z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Przedstawiciele Compensy uważają, że PPK mają potencjał, by zmienić tę statystykę – dzięki zasadom obowiązkowości, powszechności oraz wielu udogodnieniom dla pracowników, do których zalicza się m.in. system dopłat ze strony państwa i wpłaty pracodawców. Wielką wartością dla klientów z pewnością okażą się również niskie opłaty za zarządzanie funduszami w ramach PPK.

Infolinia 22 501 61 00