Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group: Przedłużenie kadencji i rozszerzenie składu Zarządu Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group: Przedłużenie kadencji Zarządu

5 grudnia br. Rada Nadzorcza Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group oraz Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group przedłużyła mandaty Zarządom obu spółek na kolejną, 3-letnią kadencję. Jednocześnie do Zarządu Compensy majątkowej dołączył Michał Gomowski.

Compensa systematycznie umacnia swoją pozycję na polskim rynku ubezpieczeń. W ubiegłym roku firma zebrała składkę na poziomie 1 mld zł w ubezpieczeniach majątkowych i 0,5 mld zł w ubezpieczeniach na życie. W porównaniu z 2009 r. wyniki finansowe również uległy znacznej poprawie. Zarząd Compensy prognozuje, że z końcem 2012 r. łączny zysk obu spółek będzie o ok. 130% wyższy niż przed trzema laty.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. do Zarządu Compensy majątkowej dołączy Michał Gomowski, który w ramach nowego podziału obowiązków będzie odpowiedzialny za pion techniczny, nadzorowany dotychczas przez prezesa Franza Fuchsa. Nowy wiceprezes będzie wspierał operacyjnie controlling taryfowy i underwriting w ubezpieczeniach komunikacyjnych i majątkowych w segmencie klienta indywidualnego, korporacyjnego i MŚP.

Michał Gomowski posiada wieloletnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej. Do sierpnia br. sprawował funkcję wiceprezesa spółek Aviva T.U. na Życie S.A. oraz Aviva Sp. Z o.o., w których odpowiadał m.in. za sieć sprzedaży i obsługę klienta. W latach 2004-2010 związany był z Generali, gdzie nadzorował procesy operacyjne spółki majątkowej m.in. w zakresie underwritingu, zarządzania sprzedażą i likwidacją szkód.

- Utrzymanie przez spółkę stałego i zrównoważonego rozwoju na przestrzeni ostatnich lat, czasem mimo negatywnych trendów rynkowych, zasługuje na duże uznanie. Decyzja o rozszerzeniu składu Zarządu zbiega się w czasie z wdrażaniem ambitnej strategii firmy na lata 2013-2015, zgodnej planem rozwoju grupy Vienna Insurance Group. Wierzę, że obecność nowego eksperta w Zarządzie Compensy przyczyni się do dalszego umocnienia pozycji spółki – a tym samym grupy VIG – na rynku ubezpieczeniowym w Polsce – mówi Peter Hagen, prezes Vienna Insurance Group oraz przewodniczący Rady Nadzorczej spółek Compensa.

Franz Fuchs, prezes spółek Compensa podsumowując osiągnięcia firmy podkreśla, że ostatnie lata były dla Compensy czasem wyzwań i sukcesów: Spółka majątkowa znacznie umocniła swą pozycję w ubezpieczeniach komunikacyjnych, a jednocześnie zwiększyła udział ubezpieczeń majątkowych w portfelu. Uruchomiliśmy dwa majątkowe oddziały zagraniczne  – na Litwie w 2010 i na Łotwie w 2012 roku. Odpowiadając na rosnące oczekiwania klientów i pośredników, wprowadziliśmy do sprzedaży nowoczesne produkty majątkowe i życiowe. Compensa Życie wyraźnie zaznaczyła swą obecność na rynku grupowych ubezpieczeń na życie. Pozyskaliśmy też wielu nowych partnerów sprzedażowych, zwłaszcza wśród brokerów.

Obecny skład Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group:

  • Franz Fuchs – prezes zarządu, likwidacja szkód
  • Wolfgang Stockmeyer – IT, rynki nadbałtyckie, procesy biznesowe, zdrowie
  • Ireneusz Arczewski – finanse
  • Jarosław Szwajgier – sprzedaż
  • Michał Gomowski – technika.

Obecny skład Zarządu Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group:

  • Franz Fuchs – prezes zarządu, IT, procesy biznesowe
  • Ireneusz Arczewski – finanse
  • Piotr Tański – technika
  • Grzegorz Liszka – sprzedaż.

 

***

O Vienna Insurance Group

Vienna Insurance Group (VIG) z siedzibą w Wiedniu jest jedną z wiodących grup ubezpieczeniowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Poza macierzystym rynkiem austriackim, Vienna Insurance Group działa również poprzez spółki zależne i holdingi ubezpieczeniowe w Albanii, Bułgarii, Niemczech, Estonii, Gruzji, Chorwacji, Liechtensteinie, Litwie, Macedonii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Czechach, Turcji, Ukrainie, Białorusi oraz na Łotwie i Węgrzech. Ponadto, Wiener Städtische Versicherung ma swoje oddziały we Włoszech i Słowenii, a Donau Versicherung posiada oddział we Włoszech.

Na rynku austriackim, Vienna Insurance Group reprezentują Wiener Städtische Versicherung, Donau Versicherung i Sparkassen Versicherung.

W Polsce do Vienna Insurance Group należą spółki InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Źycie S.A. Vienna Insurance Group, Benefia TU S.A. Vienna Insurance Group, Benefia TU na Źycie S.A. Vienna Insurance Group i Polisa Życie S.A.

Infolinia 801 120 000