Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Compensa wprowadziła ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór – Onkopensa

  • Innowacyjne podejście do ubezpieczenia rodziny
  • Klauzula dodatkowa dla Klientów wykupujących ochronę w ramach Compensa Rodzina, NNW oraz ubezpieczeń rolnych
  • Rezygnacja ze skomplikowanej oceny ryzyka medycznego
  • Proste zasady wypłaty świadczenia

Zgodnie z opublikowanym 2 lutego 2018 roku raportem NIK, do 2025 roku nowotwory złośliwe będą główną przyczyną zgonów w Polsce. Co czwarty z nas w swoim życiu zachoruje na nowotwór złośliwy. Bazując na tych bijących na alarm statystykach, Compensa wprowadziła ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy w stadium inwazyjnym. Ubezpieczenie Onkopensa to specjalna oferta dedykowana dla klientów, którzy wykupują ochronę w ramach jednego z trzech produktów: Compensa Rodzina, ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie rolne.

W ramach ubezpieczenia Compensa gwarantuje wypłatę odpowiednio 50, 100 lub 150 tysięcy złotych, w zależności od wybranej przez klienta sumy ubezpieczenia. Warunkiem wypłaty jest zdiagnozowanie u ubezpieczonego nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym, potwierdzone badaniem histopatologicznym.

Onkopensa w ramach Compensa Rodzina/Ubezpieczenie Rolne
W ramach jednej składki ochroną mogą zostać objęci pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym: małżonkowie/partnerzy w wieku od 18 do 50 lat oraz ich niezamężne dzieci, własne lub przysposobione bez względu na ich liczbę w wieku do 18 lat. Małżonkowie/partnerzy mogą kontynuować ochronę do ukończenia 55 lat, a dzieci do ukończenia 26 lat, jeżeli się uczą.

Onkopensa w ramach NNW
Ubezpieczenie dedykowane jest dla osób indywidualnych w wieku 18-60 lat. Każda osoba spełniająca warunki wiekowe może kontynuować ochronę w ramach polisy do 65-ego roku życia. Okres ubezpieczenia to jeden rok z możliwością automatycznego przedłużenia ochrony, a Klient otrzymuje od nas 5-letnią gwarancję utrzymania składki ubezpieczeniowej odpowiedniej do wieku, w którym zakupił polisę.

Zaletą ubezpieczenia jest możliwość objęcia ochroną po złożeniu jednego, krótkiego oświadczenia. Ubezpieczyciel nie wymaga od klienta wypełnienia ankiet o stanie zdrowia ani poddawania się dodatkowym badaniom. Do ubezpieczenia może przystąpić każda osoba, u której nie zdiagnozowano wskazanych w oświadczeniu chorób.

Szybka i bardzo prosta jest również forma zawarcia ubezpieczenia. Polisę z klauzulą „Onkopensa” można wystawić za pośrednictwem portalu sprzedażowego Compensy bez konieczności konsultacji z centralą.

Infolinia 801 120 000