Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Compensa wypłaciła ponad 13,5 miliona odszkodowania po pożarze w hali tkalnej w Turku. W przygotowaniu następne kilkumilionowe wypłaty.

Kompleksowa obsługa oraz rzetelne podejście do ubezpieczonych klientów korporacyjnych i w efekcie sprawna likwidacja szkody pożarowej w hali tkalnej w miejscowości Turek. Towarzystwo ubezpieczeniowe Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group wypłaca odszkodowanie po wypadku, do którego doszło w listopadzie ubiegłego roku.

Zakład Miranda przy ulicy Jedwabniczej jest ważnym ośrodkiem gospodarczym na mapie miejscowości Turek. W wyniku tragicznego w skutkach pożaru, do którego doszło w listopadzie 2014 roku, zniszczeniu uległa hala tkalna stanowiąca część zakładu.   

 

Przedmiotowa szkoda z tytułu zdarzenia została zgłoszona z polis ubezpieczenia mienia dla Grupy Lubawa. W wyniku zdarzenia straty poniosły firmy: Miranda Sp. z o.o – właściciel hali, maszyn, urządzeń, elektroniki oraz środków obrotowych; Effect System– właściciel maszyn w leasingu, a także  Litex Promo.

 

Jako ubezpieczyciel poszkodowanych  firm, możemy zapewnić, iż sprawne i terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań wobec naszych klientów to dla nas sprawa priorytetowa – niezależnie od tego, czy mówimy o likwidacji drobnej szkody, czy tak jak w tym przypadku, o pokryciu wielomilionowej straty. Dlatego już w krótkim czasie od pożaru zaczęliśmy wypłacać pierwsze transze pokrywające wartość szkody – mówi Tomasz Borowski, rzecznik prasowy Compensa.      

 

Całościowa wartość szkody została wstępnie oszacowana na 23.000.000 PLN i jest w dużej mierze objęta umową reasekuracyjną. Roszczenia zgłoszono w sumie z 10 polis. Transze odszkodowania są systematycznie wypłacane od 03.02.2015r., kiedy jako pierwsza zadośćuczynienie otrzymała Spółka Miranda Sp. z o.o. w kwocie 5.415.303,17  PLN. Kolejna transza została zrealizowana 16.03.2015r. na rzecz ubezpieczonych podmiotów w łącznej kwocie 7.737.405,60 PLN. Trwa rozliczanie kolejnych 5   z 10 zgłoszonych szkód.
 

Pożar w hali tkalnej to dla nas trudne wydarzenie, a  skala strat - ogromna. Tym bardziej doceniamy współpracę z ubezpieczycielem Compensa. Sprawna likwidacja szkody pozwala nam na minimalizację poniesionych strat oraz planowanie szybkiego wznowienia pierwotnej skali działalności na rynku – podsumowuje Krzysztof Piekarski, Wiceprezes Zarządu Miranda Sp. z o.o

Infolinia 801 120 000