Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Członkowie zarządów Compensa Życie, Compensa Majątek oraz InterRisk powołani na kolejną trzyletnią kadencję

Na posiedzeniach w dniach 18-19 grudnia 2018 r. Rady Nadzorcze spółek Compensa TU S.A. VIG, Compensa TU na Życie S.A. VIG oraz InterRisk TU S.A. VIG jednogłośnie zadecydowały o przedłużeniu mandatów wszystkim członkom zarządów na kolejną trzyletnią kadencję kończącą się w roku 2022, tj. do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ww. spółek, które zatwierdzi sprawozdanie finansowe za rok 2021.

Składy zarządów spółek Compensa TU S.A. VIG, Compensa TU na Życie S.A. VIG oraz InterRisk TU S.A. VIG pozostają bez zmian:

Compensa TU S.A. VIG:

Artur Borowiński – Prezes Zarządu

Ireneusz Arczewski

Rafał Mosionek

Jarosław Szwajgier

Compensa TU na Życie S.A. VIG:

Artur Borowiński – Prezes Zarządu

Ireneusz Arczewski

Rafał Mosionek

Piotr Tański

InterRisk TU S.A. VIG:

Piotr Narloch – Prezes Zarządu

Józef Winiarski

Katarzyna Grześkowiak

Daniel Kaliszuk

Martin Stenitzer        

Włodzimierz Wasiak

- VIG od lat jest jedną z wiodących grup ubezpieczeniowych na polskim rynku. Czerpiąc z potencjału wielu marek Grupa VIG w Polsce prowadzi działalność w oparciu o kilka spółek ubezpieczeniowych w celu dywersyfikacji strategii działania, podejścia rynkowego oraz oferowanych produktów. Ponieważ zrównoważony rozwój wymaga stabilnego zarządzania, przedłużyliśmy mandaty kierownictwa obu spółek Compensa oraz InterRisk w aktualnym składzie. Rady Nadzorcze doceniają wysiłki Zarządów w realizacji strategicznych celów Grupy, które zakładają wzmocnienie pozycji VIG na polskim rynku ubezpieczeniowym. Wszystkim Członkom Zarządów życzę dalszej determinacji i motywacji do osiągnięcia założonych celów biznesowych. komentuje Franz Fuchs, Dyrektor Generalny VIG Polska.

**

Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający silne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ponad 25 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

Kontakt dla mediów:

Tomasz Borowski

tel. (22) 501 60 38

e-mail: tomasz.borowski@vig-polska.pl

Infolinia 801 120 000