Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Dwucyfrowy przyrost składki z tytułu ub. majątkowych głównym czynnikiem wzrostu rentowności Vienna Insurance Group w Polsce po 3 kwartałach 2018 r.

Prawie 2 mld PLN składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych z wysoce satysfakcjonującą dynamiką ub. komunikacyjnych

Składka przypisana brutto zebrana przez majątkowe spółki Vienna Insurance Group w Polsce po 3 kwartałach 2018 r. wzrosła o 12,5% r/r, by osiągnąć 1 939,7 mln PLN, co pozwoliło VIG na zwiększenie udziału w rynku do 6,5%. Compensa Majątek odnotowała przypis składki rzędu 1 150,1 mln PLN, którego to dynamika w wysokości 14,5% r/r umiejscawia spółkę pośród rynkowych liderów wzrostu. InterRisk ze znaczącym przyrostem składki o 9,6% r/r zebrał 789,6 mln PLN. Obie spółki majątkowe kontynuują rozwój portfela ub. komunikacyjnych (+14,8% r/r), w szczególności uzyskując wysoce satysfakcjonującą, łącznie prawie osiemnastoprocentową dynamikę w auto casco.

Stabilny przypis z biznesu ze składką regularną i malejąca sprzedaż produktów na życie ze składką jednorazową

Analogicznie do trendu spadkowego na rynku, po 3 kwartałach 2018 r. spółki życiowe VIG Polska zebrały r/r niższą składkę, która wyniosła 857,3 mln PLN. Pomimo niekorzystnych uwarunkowań rynkowych VIG Polska zdołała utrzymać mniej więcej stabilny przypis z tytułu ub. na życie ze składką regularną. Compensa Życie odnotowała składkę na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku tj. 618,4 mln PLN dzięki rosnącej sprzedaży produktów życiowych z portfela dawnej Polisa-Życie TU S.A. VIG.

Poprawa wyniku finansowego brutto (wg MSSF) dzięki ub. majątkowym

Łączny zysk brutto (wg MSSF) Vienna Insurance Group w Polsce zwiększył się w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim do poziomu 136,2 mln PLN. Pomimo nowych obciążeń regulacyjnych biznes majątkowy poprawił swoją rentowność i wygenerował zdecydowaną większość wyniku Grupy w Polsce. Compensa Majątek zwiększyła zysk r/r do 67,2 mln PLN, podczas gdy wynik InterRisk ustabilizował się na poziomie 45 mln PLN. Rosnąca rentowność biznesu majątkowego VIG Polska widoczna jest w obniżeniu łącznego wskaźnika zespolonego netto do poziomu 91,8% - jednego z najlepszych wyników na rynku. Wynik finansowy brutto spółek życiowych VIG Polska pozostaje dodatni i wyniósł 24 mln PLN.

- Pomimo, iż trudna sytuacja na polskim rynku ubezpieczeń na życie nie sprzyja rozwojowi, VIG w Polsce stara się utrzymać wysokie tempo wzrostu kluczowej działalności oraz rentowności prowadzonego biznesu. Z satysfakcją zauważam, że lepsza niż rynkowa dynamika wzrostu składki z działu II pozwala VIG Polska na zwiększanie swojego udziału w tym rynku. W biznesie życiowym dobrym prognostykiem na przyszłość jest rosnąca sprzedaż produktów grupowych w Compensa Życie o 8% r/r. Co więcej, wszystkie spółki z Grupy skupiają się na poprawie jakości świadczonych usług poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych, takich jak nowe narzędzie sprzedażowe w Vienna Life, wykorzystujące jedynie podpis elektroniczny czy likwidacja szkód za pomocą smartfona w Compensie i InterRisku. VIG rozwija również komercyjne struktury assistance w Polsce, aby stać się dostawcą pierwszego wyboru w tym obiecującym biznesie. Szczerze wierzę, że wszystko to przybliża VIG w Polsce do osiągniecia strategicznego celu, jakim jest 10% udział w rynku. komentuje Franz Fuchs, Dyrektor Generalny VIG Polska.

Infolinia 801 120 000