Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Fuzja Compensy i Benefii ukończona

W dniu 30 października 2015r. wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego sfinalizowano projekt fuzji spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU S.A. Vienna Insurance Group.

​W wyniku połączenia od dnia 30 października br. funkcjonuje jedna spółka ubezpieczeniowa pod nazwą Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group z ponad 5% udziałem w rynku ubezpieczeń majątkowych, oferująca pełen zakres ubezpieczeń dotychczas dostępnych oddzielnie dla klientów Compensy i Benefii.
 

W ramach projektu utworzono również nową spółkę Benefia Ubezpieczenia Sp. z o.o., która pod marką Benefia, w ramach niezależnego  od sieci sprzedaży Compensy modelu dystrybucji, koncentruje się na rozwoju biznesu stanowiącego dotychczasową domenę działalności Benefia TU SA Vienna Insurance Group tj. sprzedaży ubezpieczeń u dealerów samochodowych i za pośrednictwem nowych technologii.
 

Spółką Benefia Ubezpieczenia kieruje zarząd, w którego skład weszli: dotychczasowy prezes zarządu Benefia TU S.A. Vienna Insurance Group Paweł Bisek, zastępca prezesa zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Michał Gomowski oraz Mariusz Kurowski, wcześniej dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu Benefia TU S.A. Vienna Insurance Group.
 

Fuzję udało się nam zrealizować w rekordowo krótkim czasie, tj. w ciągu 5 miesięcy od oficjalnego rozpoczęcia prac projektowych. Tym samym osiągnęliśmy główny cel projektu, którym było stworzenie silnej spółki majątkowej z ponad 5% udziałem w rynku. Liczę, że nowa strategia sprzedaży okaże się być trafioną odpowiedzią na obecną, niekorzystną sytuację oraz przyszłe trendy na polskim rynku ubezpieczeń majątkowych - komentuje Franz Fuchs, Dyrektor Generalny VIG Polska.  

***

 

Vienna Insurance Group(VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ok. 23 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

 

 

Kontakt dla mediów:

Tomasz Borowski

tel. (22) 501 60 38

e-mail: tomasz.borowski@vig-polska.pl

Infolinia 801 120 000