Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Fuzja Compensy Życie i Polisy-Życie ukończona

W dniu 30 maja 2018r. wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego sfinalizowano proces połączenia spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group.

W wyniku połączenia od 30 maja br. funkcjonuje jedna spółka ubezpieczeniowa, działająca pod marką Compensa, która plasuje się w gronie 10 największych ubezpieczycieli na życie na polskim rynku ubezpieczeniowym.

W ramach projektu utworzono również nową spółkę dystrybucyjną Polisa-Życie Ubezpieczenia Sp. z o.o., dedykowaną do zarządzania i dalszego rozwoju dotychczasowej sieci sprzedaży Polisa-Życie TU S.A. VIG. W skład Zarządu weszły: Jadwiga Szermach, dotychczasowa dyrektor sprzedaży Polisa-Życie TU S.A. VIG, która objęła stanowisko prezesa zarządu, Dorota Czerwińska-Rybska, przedtem członek zarządu Polisa-Życie TU S.A. VIG, oraz Ewa Bogacka, wcześniej dyrektor Departamentu Finansów i Controllingu Polisa-Życie TU S.A. VIG.

Po 2017 r. Grupa VIG zajmuje szóstą pozycję na polskim rynku ubezpieczeń na życie, na którym obecnie reprezentowana jest przez dwa towarzystwa: Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oraz Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

***

Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ponad 25 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

Kontakt dla mediów:

Tomasz Borowski

tel. (22) 501 60 38

e-mail: tomasz.borowski@vig-polska.pl

Infolinia 801 120 000