Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Global Assistance wchodzi do Polski

Dnia 03.08.2018 r. - wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego - została powołana spółka Global Assistance Polska Sp. z o.o., będąca piątym podmiotem w należącej do Vienna Insurance Group europejskiej sieci Global Assistance.

Od 2016 roku Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert świadczy usługi w obszarze obsługi assistance komunikacyjnego dla wszystkich spółek VIG w Polsce. Teraz, korzystając z know-how i przy wsparciu specjalistycznej sieci Global Assistance, pod marką Global Assistance Polska powstała nowa spółka, która będzie oferować tożsamy zakres usług dla klientów spoza Grupy VIG. Do końca 2019 roku planowane jest zapewnienie przez Global Assistance Polska Sp. z o.o. kompleksowej obsługi wszystkich linii pomocowych, w tym również w linii ubezpieczeń zdrowotnych, zarówno w kraju (medical assistance), jak i za granicą (travel assistance).

Udziałowcami nowopowstałej spółki są Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oraz InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.

W skład Zarządu Global Assistance Polska Sp. z o.o. wchodzą:

• Michał Makarczyk – Prezes Zarządu,

• Michał Leja – Członek Zarządu.

***

Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający silne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ponad 25 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

Kontakt dla mediów:

Tomasz Borowski

tel. (22) 501 60 38

e-mail: tomasz.borowski@vig-polska.pl

Infolinia 801 120 000