Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Kampania społeczna Compensy – Bezpieczna Autostrada

Trwa trzecia edycja kampanii społecznej Bezpieczna Autostrada organizowanej przez Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group przy współudziale Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Akcja obok bezpiecznego poruszania się po autostradach i drogach szybkiego ruchu kładzie nacisk na aspekt zdrowotny kierowców.  Akcje informacyjne organizowane są w 12 miastach Polski, a także w miejscach obsługi podróżnych przy autostradach.

Podstawowym celem kampanii Bezpieczna Autostrada organizowanej przez Compensę
i CBRD jest rozpowszechnienie wiedzy z zakresu bezpiecznego poruszania się po autostradach i trasach szybkiego ruchu oraz udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Jednocześnie w ramach akcji ubezpieczyciel uświadamia kierowców, jak stan zdrowia osoby prowadzącej pojazd wpływa na bezpieczeństwo jazdy. 

Wraz z rozwojem sieci autostrad, w łącznej liczbie wypadków w Polsce coraz większy odsetek stanowią zdarzenia na „najszybszych” drogach. W 2001 r. wynosił on zaledwie 0,4% ogółu wypadków, a w ostatnich 5 latach utrzymuje się na poziomie ok. 1,5%. Ze statystyk wynika także, że rokrocznie do wypadków dochodzi z tych samych przyczyn. Niektórych błędów ewidentnie trudno nam się oduczyć, co pokazuje, jak ważna jest edukacja w tym zakresie. Kontynuujemy również promowanie wiedzy na temat zdrowia kierowców. Uważamy, że jednym z kluczowych czynników wpływających na bezpieczną jazdę jest stan zdrowia osoby prowadzącej pojazd – mówi Karolina Tworzydło, dyrektor Departamentu Strategii Marketingowej i Komunikacji w Compensie.

W tej edycji kampanii zaplanowano pikniki rodzinne pod nazwą „Strefa Bezpieczeństwa Compensy” w Gnieźnie, Suwałkach, Łomży, Koninie, Kutnie, Ostrołęce, Słupsku, Elblągu, Kielcach, Piotrkowie Trybunalskim, Zgorzelecu, Wałbrzychu oraz na MOP-ach Otłoczyn Zachód i Parma. Podczas eventów wykwalifikowani ratownicy z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w praktyce uczą udzielania pierwszej pomocy. W strefie bezpiecznego kierowcy odwiedzający mogą sprawdzić ciśnienie, zawartość tlenu we krwi czy poziom cukru, a także poddać się badaniu widzenia zmierzchowego, wrażliwości na olśnienie oraz sprawdzić swój refleks. W odwiedzanych miejscowościach Compensa przekazuje władzom miast defibrylatory AED, których użycie może uratować życie w razie nagłego zatrzymania krążenia.   

 - Uczymy jak reagować w sytuacji zagrożenia życia. Uczymy dzieci i dorosłych, bo bezpieczeństwo nie zależy od wieku. Podczas pikników rodzinnych szerzymy ideę współodpowiedzialności: widzisz? Reaguj. Właściwie, bezpiecznie dla siebie i innych  – komentuje Tadeusz Zagajewski, prezes Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Od 2018 roku w ramach kampanii zorganizowano szereg eventów edukacyjnych wraz z pokazami pierwszej pomocy. Odwiedzający otrzymywali materiały informacyjne dla dorosłych i dzieci, a także karty ICE (in case of emergency), pomocne przy powiadamianiu bliskich w razie wypadku. Ponadto przeszkolono z zakresu pierwszej pomocy pracowników obsługi autostrad, wyposażono 10 kluczowych stacji w profesjonalne zestawy pierwszej pomocy. Do tej pory miastom przekazano 8 defibrylatorów.

Szczegóły dotyczące Bezpiecznej Autostrady znajdują się na stronie: 

bezpiecznaautostrada.pl

Infolinia 22 501 61 00