Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Nasza droga zima

Opady śniegu i mróz to dodatkowe problemy dla właścicieli pomorskich posesji. Nieodśnieżony chodnik może kosztować 100 złotych, sople na dachu 500 zł, a odszkodowanie za poważny uraz nawet kilkanaście tysięcy. Jak uchronić się od takich kosztów?

Ostrożnie kiedy zimą pada

Zrzucanie sopli czy odśnieżanie dachów i chodników należących do posesji jest kosztowne i czasochłonne, ale też konieczne, bo taki obowiązek nakłada na właścicieli budynków art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stosowanie się do przepisów prawa to szansa na uniknięcie groźnych wypadków i nieprzyjemnych konsekwencji zaniedbania. Zwykle odpowiedzialność za tego typu wydarzenia na terenie przylegającym do posesji spoczywa na właścicielu. Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie o to zadbać. Nagła śnieżyca czy poranna odwilż nie są sprzymierzeńcami właścicieli nieruchomości, sklepów i restauracji. Szczególnie kiedy śnieg sypnie w weekend. Zdarza się, że temperatura na zewnątrz jest tak niska, że nie ma możliwości, aby wykonać tę pracę bez specjalnego przygotowania. Ponadto za zmuszanie pracowników do pracy w zbyt niskiej temperaturze, pracodawcy grozi do 30 tysięcy złotych grzywny.

Zimą nie bądź bałwanem

Właściciele nieruchomości świadomi zagrożeń dbają o to, aby szczególnie zimą wszystko było zgodne z wymogami  prawa budowlanego, które mówi  o właściwym utrzymaniu budynków. Mimo tej staranności, o nieszczęście nie jest trudno. I tu z pomocą przychodzą Ubezpieczyciele z szeroką ofertą  ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Obecnie coraz większą popularnością poza ubezpieczeniem OC cieszy się  na polskim rynku Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk tzw. All Risk. Ochroną objęte są  wszystkie zdarzenia z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w warunkach umowy ubezpieczenia.

- Pękanie mrozowe, uszkodzenia elementów stałych budynku wskutek osuwania się zalegającego śniegu lub lodu to najczęstsze zimowe zagrożenia. Coraz większą popularnością cieszy się ochrona przed roszczeniami osób trzecich z powodu szkód osobowych lub rzeczowych. Wynika to z ustawowej OC z tytułu posiadania nieruchomości – mówi Damian Andruszkiewicz z Compensa.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc uzyskać odszkodowanie? Przede wszystkim należy przestrzegać prawa budowlanego. Chcąc uniknąć odmowy wypłaty świadczeń trzeba też dokładnie zapoznać się z wymogami ubezpieczyciela. Umowa zawiera listę warunków, które precyzują jak ubezpieczony powinien się zachować w konkretnych sytuacjach. W razie wątpliwości miejmy przy sobie numer telefonu doradcy lub osoby, która sprzedała nam polisę i upewnijmy się, jakie procedury obowiązują nas w danym przypadku.

Jak zapobiec szkodom?

  • Parkuj samochód w bezpiecznej odległości od budynków, unikaj zostawiania go pod drzewami;
  • Oczyszczaj rynny i rury spustowe, chroń je przed zalodzeniem - skutecznym rozwiązaniem jest sieć przewodów grzejnych, które nie dopuszczają do tworzenia się lodowych zatorów i sopli;
  • Odśnieżaj dach na bieżąco, gdy śnieg zalega, woda przenika przez poszycie dachowe i zalewa mieszkania;
  •  Zlecając usługi remontowe czy odśnieżanie wybieraj firmy, które dają gwarancję i polisę OC, która zapewnia odszkodowanie w przypadku strat powstałych z winy wykonawcy;
  • Konserwuj instalację CO, szkody powstałe na skutej jej awarii są bardzo kosztowne;
  • Systematycznie naprawiaj uszkodzone chodniki, czy stopnie schodów, oznaczaj miejsca potencjalnie niebezpieczne.
Infolinia 801 120 000