Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Od jednego dnia nawet do… kilkudziesięciu lat – okres ochrony ubezpieczeniowej różni się w zależności od rodzaju umowy. Jak długo obowiązują najpopularniejsze ubezpieczenia na rynku?

Ubezpieczenie na życie można rozszerzyć na wiele różnych sposobów. Do najpopularniejszych umów dodatkowych należą świadczenia związane z poważnymi chorobami.

W podstawowym zakresie ubezpieczenie na życie zapewnia przede wszystkim finansowe wsparcie w przypadku śmierci ubezpieczonej osoby. Zakład ubezpieczeń wypłaca wskazanym przez nią uposażonym (najczęściej członkom rodziny) świadczenie w kwocie ustalonej przy zawarciu umowy. W niektórych przypadkach wsparcie finansowe może dostać sam ubezpieczony, np. po dożyciu ustalonego w umowie ubezpieczenia wieku czy w przypadku diagnozy choroby śmiertelnej. Warto pamiętać, że ten podstawowy zakres ochrony da się rozszerzyć.

- Dodatków do bazowej wersji ubezpieczenia na życie jest wiele, niekiedy nawet kilkanaście w danym zakładzie ubezpieczeń. Koncentrują się one przede wszystkim wokół utraty zdrowia i jego następstw. Dzięki temu przy zawieraniu umowy można zapewnić sobie świadczenia np. w przypadku wystąpienia poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu czy wystąpienia niezdolności do pracy. Umożliwia to zapewnienie rodzinie stabilności finansowej w trudnym czasie. Wśród innych świadczeń warto wymienić zyskujące na popularności bezpośrednie wsparcie w organizacji leczenia poza granicami kraju – mówi Konrad Kluska, członek zarządu w Compensie TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, odpowiedzialny za sprzedaż.

Poniżej opis najpopularniejszych obecnie rozszerzeń ochrony w ubezpieczeniach na życie.

 1.      Środki finansowe po wystąpieniu poważnego zachorowania

Utrzymanie rodziny w czasie walki z poważną chorobą jest dla ubezpieczonego nie mniej ważne, niż trafna diagnoza i skuteczne leczenie. Ubezpieczenie na życie może zapewniać finansowe wsparcie m.in. w przypadku wystąpienia poważnego zachorowania i często związaną z tym utratą źródła dochodu lub ograniczeniem pensji na zwolnieniu lekarskim. Aby to było możliwe, podstawowy wariant ubezpieczenia należy rozszerzyć o ochronę na wypadek wystąpienia tzw. poważnego zachorowania.

- Każdy zakład ubezpieczeń samodzielnie ustala katalog, liczący zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu jednostek chorobowych, które wchodzą w zakres ochrony. Należą do nich oczywiście te najczęściej występujące, np. choroba Alzheimera, Parkinsona, udar mózgu, zawał serca czy niewydolność nerek. Z kolei nowotwory są bardzo często osobnym rozszerzeniem ubezpieczenia – wyjaśnia Konrad Kluska z Compensy Życie.

Świadczenia uzyskane z umowy ubezpieczenia można wykorzystać wedle własnego uznania, np. na leczenie, rehabilitację czy zabezpieczenie podstawowych potrzeb rodziny.

 2.      Świadczenie w przypadku pobytu w szpitalu

Jednym z częściej wybieranych rozszerzeń jest dodatkowe ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Zakład ubezpieczeń wypłaca wówczas świadczenie za każdy dzień hospitalizacji, przeważnie już od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Osoba, która w ramach ubezpieczenia skorzysta z tego rozszerzenia, może jednocześnie otrzymać wypłatę np. po diagnozie poważnego zachorowania. W takiej sytuacji świadczenia kumulują się.

3.      Organizacja i pokrycie kosztów leczenia za granicą

Coraz częściej zakłady ubezpieczeń mają w swojej ofercie dodatkowe ubezpieczenie leczenia w zagranicznych placówkach medycznych. To rozszerzenie polisy na życie zazwyczaj składa się z dwóch elementów.

- Pierwszy to tzw. druga opinia medyczna, czyli przygotowanie opinii medycznej przez zagranicznych specjalistów z renomowanych europejskich lub światowych klinik. Drugi element polega na organizacji i pokryciu kosztów leczenia poza granicami kraju. Do tych kosztów zalicza się sam proces dochodzenia do zdrowia, a także m.in. sam wyjazd czy zakwaterowanie osoby towarzyszącej – dodaje Konrad Kluska z Compensy.

Zakres wsparcia zależy od zakładu ubezpieczeń. Na przykład w Compensie Życie leczenie za granicą obejmuje cztery specjalizacje: onkologię, kardiochirurgię, neurochirurgię i transplantologię.

Zakup „życiówki”. Od czego zależy wysokość składki?

W każdym zakładzie ubezpieczeń klientowi opłaca się zakup ubezpieczenia na życie w młodszym wieku – składka jest wówczas niższa. Dlaczego? Ubezpieczyciele biorą pod uwagę ryzyko problemów ze zdrowiem, a jest ono statystycznie mniejsze u np. 30-letniej osoby niż u osoby 40-letniej. Jednak nie tylko wiek wpływa na wysokość składki za ubezpieczenie. Istotna jest również wysokość sumy ubezpieczenia, która przekłada się na wartość świadczenia, jakie może klient otrzymać w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną. Wyższa suma ubezpieczenia oznacza wyższą składkę. Istotna jest też kwestia stanu zdrowia. Klient przed zakupem ubezpieczenia musi wypełnić szczegółowy kwestionariusz dotyczący obecnych i przebytych chorób. Nie bez znaczenia jest również tryb życia – rodzaj wykonywanej pracy, zainteresowania (np. uprawianie sportów ekstremalnych) czy mające negatywny wpływ na zdrowie przyzwyczajenia (np. palenie papierosów).

Infolinia 22 501 61 00