Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Optymizacja wizerunku na polskim rynku: Fuzja InterRisk i PZM zakończona

Wraz z zakończeniem fuzji należących do koncernu spółek InterRisk oraz PZM Polska staje się jednym z rynków strategicznych Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe. Obydwie firmy ubezpieczeniowe z zakresu ubezpieczeń majątkowych i osobowych (non-life), oferując w przyszłości swoje produkty w całym kraju, będą występować pod wspólną nazwą InterRisk. Potencjał rynkowy obu spółek zostanie połączony pod jedną silną ogólnopolską marką.

– W wyniku fuzji spółek należących do koncernu Vienna Insurance Group na rynku polskim pojawił się wpływowy ubezpieczyciel z zakresu ubezpieczeń majątkowych i osobowych (non-life). Konsolidacja przyniosła ze sobą również połączenie oddziałów i sił dystrybucyjnych, dzięki czemu możemy w większym stopniu skoncentrować się na opiece nad naszymi klientami. Na wymagającym polskim rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych (non-life) jesteśmy jednym z pięciu najlepszych ubezpieczycieli, a dalszy rozwój naszej firmy w Polsce chcemy osiągnąć w oparciu o wysoki standard obsługi klienta i nowoczesną ofertę ubezpieczeń – wyjaśnia dr Peter Hagen, Dyrektor Generalny Vienna Insurance Group.

Ze składek ubezpieczeniowych firmy InterRisk i PZM uzyskały w pierwszym kwartale 2012 r. łączny dochód w wysokości ponad 80 mln euro. Ponadto Vienna Insurance Group współpracuje na polskim rynku z firmami Compensa i Benefia w zakresie ubezpieczeń na życie oraz majątkowych i osobowych oraz z firmą Polisa Życie w zakresie ubezpieczeń na życie.

Vienna Insurance Group w Polsce

Polska jako kraj zamieszkiwany przez prawie 38,5 mln ludzi jest jednym z największych sektorów gospodarczych Europy Środkowo-Wschodniej i należy do rynków strategicznych Vienna Insurance Group. Koncern działa od 1998 r. na polskim rynku ubezpieczeń, obecnie skupiając w swoich strukturach sześć spółek. W pierwszym kwartale 2012 r. polskie spółki koncernu Vienna Insurance Group uzyskały ze składek ubezpieczeniowych łączny dochód w wysokości 319,6 mln euro. W zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych (non-life) dochód wyniósł 160,2 mln euro. Na szybko rozwijającym się rynku ubezpieczeń na życie dochód ze składek ubezpieczeniowych wyniósł 159,3 mln euro. Zysk (przed opodatkowaniem) wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o ponad dwie trzecie – do 16,3 mln euro.

 

***

Vienna Insurance Group (VIG) jest najwyżej notowanym przedsiębiorstwem w indeksie ATX giełdy wiedeńskiej. Vienna Insurance Group z siedzibą w Wiedniu jest jedną z największych grup ubezpieczeniowych Europy Środkowo-Wschodniej. Poza swoim rynkiem macierzystym – Austrią - Vienna Insurance Group prowadzi działalność poprzez towarzystwa ubezpieczeniowe, w których posiada udziały w Albanii, Bośni-Hercegowinie, Bułgarii, Niemczech, Estonii, Gruzji, Chorwacji, Łotwie, Liechtensteinie, Litwie, Macedonii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czechach, Turcji, Węgrzech, Ukrainie i Białorusi. Ponadto działają oddziały Wiener Städtische Versicherung we Włoszech i w Słowenii oraz Donau Versicherung we Włoszech.

Na rynku austriackim Vienna Insurance Group reprezentują Wiener Städtische Versicherung, Donau Versicherung i Sparkassen Versicherung.

Pytania prosimy kierować do:
VIENNA INSURANCE GROUP
Mag. Alexander Jedlicka
Prowadzenie Public Relations
Schottenring 30, 1010 Wiede
ń
Austria
Tel.:
+43 (0)50 390-21029
Fax: +43 (0)50 390 99-21029
E-Mail: alexander.jedlicka@vig.com

Komunikaty dla prasy dostępne są także na www.vig.com

Infolinia 801 120 000