Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Połączenie Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

W dniu 30 września 2014 roku wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego sfinalizowano proces połączenia spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

Połączone towarzystwa będą funkcjonować pod wspólną marką Compensa. Celem strategicznym spółki jest dalszy rozwój sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych, umacnianie współpracy z partnerami z sektora bankowego, a także kontynuacja działań mających na celu wzrost udziału w rynku ubezpieczeń grupowych przy jednoczesnej intensyfikacji współpracy z pozostałymi spółkami z grupy VIG.


- Dzięki przeprowadzonej fuzji Compensa Życie stała się największą spółką życiową Vienna Insurance Group w Polsce z prognozowaną składką na koniec 2014 roku w wysokości 1,5 mld zł. Jesteśmy aktualnie czwartą firmą na rynku życiowym, ale aspirujemy do zdobycia pozycji w pierwszej trójce największych graczy –
informuje Artur Borowiński, prezes Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group.


W IV kwartale 2014 roku nastąpi połączenie spółek dystrybucyjnych Vienna Finanse i Benefia Dystrybucja. Nowopowstała spółka będzie funkcjonować pod nazwą Compensa Dystrybucja i będzie największą siecią własną sprzedaży ubezpieczeń na życie VIG Polska generującą blisko ¼ składki regularnej Compensy Życie.


Na polskim rynku ubezpieczeń na życie grupa VIG jest obecnie reprezentowana przez trzy towarzystwa: Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group oraz Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ze składką przypisaną brutto po 2 kwartale 2014 roku w wysokości 1,3 mld zł i trzecią pozycją na rynku życiowym.

 

 

***

 

Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 24 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie niemal 190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ok. 23 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

 

 

Kontakt dla mediów:

Tomasz Borowski

tel. (22) 501 60 38

e-mail: tomasz.borowski@vig-polska.pl

Infolinia 801 120 000