Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Połączenie Compensy Życie i Benefii Życie

W dniu 27 stycznia br. Zarząd Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe podjął decyzję o połączeniu spółek Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

Celem planowanej fuzji jest osiągnięcie lepszej pozycji strategicznej i dalsze budowanie przewagi konkurencyjnej grupy VIG na polskim rynku ubezpieczeń. 

Połączenie nastąpi w 2014 roku po uzyskaniu zgody organu nadzoru. Po zakończeniu fuzji, spółka będzie funkcjonować pod silną marką Compensa i zachowa najważniejsze cechy stanowiące o jej konkurencyjności, tj. wysoką dywersyfikację w zakresie kanałów dystrybucji i oferowanych produktów.

Do realizacji projektu przystępujemy w momencie wyraźnego spowolnienia na rynku ubezpieczeń na życie. Chcemy spożytkować ten czas, aby jak najlepiej przygotować się do wyzwań stojących przed branżą oraz docelowo utrzymać wysoką i konkurencyjną pozycję wśród największych towarzystw ubezpieczeń na życie w kraju z korzyścią dla naszych klientów i akcjonariuszyinformuje Franz Fuchs, Prezes VIG Polska. 

Na polskim rynku ubezpieczeń na życie grupa VIG jest obecnie reprezentowana przez cztery towarzystwa: Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group oraz Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.* ze wstępną składką przypisaną brutto za rok 2013 w wysokości 2,4 mld zł i trzecią pozycją w biznesie życiowym.

***

Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 24 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie niemal 190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ok. 23 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

 

 

 

 


*W oczekiwaniu na zgodę organu nadzoru..

Infolinia 801 120 000