Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Połączenie Compensy Życie i Polisy-Życie

W wyniku analizy sytuacji na polskim rynku ubezpieczeniowym, Vienna Insurance Group podjęła decyzję o połączeniu spółek Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group i Polisa-Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

Fuzja nastąpi w 2018 roku po uzyskaniu zgody organu nadzoru. Połączona spółka będzie funkcjonować pod marką Compensa i skoncentruje się na rozwoju produktów ochronnych ze składką jednorazową i regularną, możliwie najlepiej dopasowanych do aktualnych potrzeb Klientów.

“Fuzja doprowadzi do stworzenia większego podmiotu, plasującego się w gronie 10 największych towarzystw ubezpieczeń na życie w Polsce, który łatwiej sprosta zaostrzającej się konkurencji, a także skutecznie stawi czoła wyzwaniom regulacyjnym.” – informuje Franz Fuchs, Dyrektor Generalny VIG Polska. 

Chcąc w pełni wykorzystać wartość Polisy w zakresie sprawdzonych i od lat efektywnie funkcjonujących kanałów sprzedaży, postanowiono także o powołaniu odrębnej spółki Polisa Życie Ubezpieczenia Sp. z o.o., dedykowanej do zarządzania i dalszego rozwoju istniejącej sieci sprzedaży Polisy-Życie.

Na polskim rynku ubezpieczeń na życie VIG jest obecnie reprezentowana przez trzy towarzystwa: Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group oraz Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, z łączną składką przypisaną brutto za rok 2016 w wysokości 1,5 mld zł i czwartą pozycją na rynku.

 

***

Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ponad 24 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu ze wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

Kontakt dla mediów:

Tomasz Borowski

tel. (22) 501 60 38

e-mail: tomasz.borowski@vig-polska.pl

Infolinia 801 120 000