Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Powrót VIG Polska na ścieżkę wzrostu po 2kw. 2016r.

1,8 mld zł składki przypisanej brutto Wynik finansowy brutto w wysokości 54 mln zł 8% wzrost w ubezpieczeniach komunikacyjnyc.

Majątkowe spółki VIG w Polsce po 2 kwartałach 2016r.

Po 2 kwartałach 2016r. majątkowe spółki Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 1019 mln zł, tj. o 4% więcej niż w roku ubiegłym. Najwyższy przypis składki odnotowała Compensa Majątek: 585 mln zł, InterRisk zebrał 434 mln zł. Poprawę dynamiki składki spółek majątkowych VIG Polska udało się osiągnąć m.in. poprzez uzyskanie satysfakcjonujących rezultatów sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych, gdzie łącznie odnotowano ponad 8% wzrost wyniku r/r. Obydwie spółki majątkowe konsekwentnie realizowały strategię selektywnego wzrostu, osiągając r/r bardzo dobre rezultaty w kluczowych obszarach biznesowych, takich jak ubezpieczenia casco w InterRisku (+24%) czy ubezpieczenia majątkowe w Compensie (+13%).

Wynik finansowy brutto spółek majątkowych VIG w Polsce (wg. MSSF) wyniósł 35,2 mln. InterRisk wypracował zysk w wysokości 20,5 mln PLN. Compensa odnotowała wynik finansowy brutto w kwocie 14,7 mln zł. Pogorszenie wyników finansowych brutto spółek majątkowych r/r było spowodowane spadkiem rentowności lokat w wyniku utrzymującego się od ponad roku niskiego poziomu stóp procentowych.

Życiowe spółki VIG w Polsce po 2 kwartałach 2016r.

Po 2 kwartałach 2016r. życiowe spółki VIG w Polsce zebrały łącznie składkę przypisaną brutto w wysokości 823 mln zł. Największą składkę w wysokości 429 mln zł zanotowała Skandia Życie, Compensa Życie uzyskała przypis na poziomie blisko 238 mln zł, a składka przypisana Polisy-Życie wyniosła 156 mln zł. Skandia i Polisa-Życie powiększyły swoje portfele odpowiednio o 11,7% i 14,3%. Polisa-Życie odnotowała doskonały, blisko 13% wzrost w ubezpieczeniach indywidualnych ze składką regularną głównie dzięki rozwojowi biznesu grupowego spółki.

Wynik finansowy brutto życiowych spółek VIG Polska po 2 kwartałach 2016r. wyniósł 19,1 mln zł. Compensa Życie odnotowała wśród spółek życiowych najwyższy zysk brutto w wysokości 11,9 mln zł. Polisa-Życie i Skandia osiągnęły odpowiednio 6,3 mln zł i 1,0 mln zł zysku.

W pierwszej połowie roku spółkom majątkowym grupy VIG Polska udało się przezwyciężyć negatywne trendy sprzedażowe w biznesie komunikacyjnym. Zakończenie na rynku majątkowym trwającej lata wojny cenowej stwarza nowe perspektywy na osiągnięcie silnego wzrostu na koniec bieżącego roku. W biznesie życiowym z satysfakcją obserwujemy dynamiczny wzrost składki Skandii i Polisy-Życie, osiągnięty pomimo niekorzystnego wpływu otoczenia rynkowego. komentuje Franz Fuchs, Dyrektor Generalny VIG Polska.

Vienna Insurance Group Polska po 2 kwartałach 2016r. (mln PLN):

 

 

Składka przypisana brutto

Wynik finansowy brutto (MSSF)

2kw. 2015

2kw. 2016

Zmiana

(%)

2kw. 2015

2kw. 2016

Zmiana
(mln PLN)

Compensa Majątek

545,3

585,3

7,3%

45,0

14,7

-30,3

InterRisk

433,6

433,7

0,0%

42,9

20,5

-22,4

Compensa Życie

328,5

237,9

-27,6%

10,9

11,9

 1,0

Polisa

136,5

156,0

14,3%

5,1

6,3

1,1

Skandia

384,0

429,1

11,7%

4,0

1,0

-3,1

VIG Polska Majątek

978,9

1019,0

4,1%

87,9

35,2

-52,7

VIG Polska Życie

849,1

823,1

-3,1%

20,0

19,1

-0,9

VIG POLSKA

1828,0

1842,1

0,8%

107,9

54,3

-53,6

Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ok. 23 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

Kontakt dla mediów:

Tomasz Borowski

tel. (22) 501 60 38

e-mail: tomasz.borowski@vig-polska.pl

Infolinia 801 120 000