Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Prof. Stadler w radach nadzorczych polskich spółek grupy VIG

W dniach 16 oraz 18 marca bieżącego roku odbyły się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółek Vienna Insurance Group w Polsce, na których podjęto uchwały o powołaniu Profesor Elisabeth Stadler w skład rad nadzorczych następujących spółek grupy VIG Polska: Compensa na Życie TU S.A. VIG, InterRisk TU S.A. VIG, Skandia Życie TU S.A., Polisa-Życie TU S.A. VIG, Vienna Insurance Group Polska Sp. z o.o.

Ponadto w dniach 22-23 marca 2016r. na posiedzeniu rad nadzorczych Elisabeth Stadler została wybrana na Przewodniczącą Rady Nadzorczej VIG Polska Sp. z o.o. oraz na Zastępcę Przewodniczącego rad nadzorczych pozostałych spółek, w których funkcje Przewodniczącego sprawuje Franz Fuchs.

Powołanie Elisabeth Stadler w skład Rady Nadzorczej Compensy majątkowej nastąpi w dniu 29.04.2016r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Elisabeth Stadler od dnia 01.01.2016 pełni funkcję Prezesa Zarządu Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe. W Zarządzie koncernu VIG odpowiada między innymi  za strategię, rozwój biznesu, komunikację, marketing i HR. Ponadto Elisabeth Stadler nadzoruje operacje grupy w Austrii i w Czechach.

-      Serdecznie witam Panią Elisabeth Stadler w gronie członków rad nadzorczych spółek VIG w Polsce. Cieszę się, że Pani Stadler wniesie w prace rad nadzorczych grupy VIG w Polsce swoje wieloletnie doświadczenie zdobyte m.in. w Austrii oraz na rynkach CEE - komentuje Franz Fuchs, Dyrektor Generalny VIG Polska.

***

Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ok. 23 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

Kontakt dla mediów:

Tomasz Borowski

tel. (22) 501 60 38

e-mail: tomasz.borowski@vig-polska.pl

Infolinia 801 120 000