Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Profesor Marek Belka dołącza do rad nadzorczych spółek Vienna Insurance Group w Polsce

Profesor Marek Belka, były Prezes Rady Ministrów oraz były Prezes Narodowego Banku Polskiego, w dniu 5 września 2017 r. dołączył do rad nadzorczych Compensa TU S.A. VIG oraz Compensa TU na Życie S.A. VIG, zaś w dniu 6 września 2017 r. stał się członkiem rady nadzorczej InterRisk TU S.A. VIG.

„Jesteśmy bardzo dumni, że Pan Profesor podjął się współpracy z Grupą VIG jako członek rad nadzorczych trzech przynależących do niej polskich spółek. Z pewnością jego ogromne krajowe i międzynarodowe doświadczenie przyniesie znaczące korzyści dla Vienna Insurance Group. Ponadto wierzymy, że jego dogłębna znajomość sektora finansowego przyczyni się do realizacji przez polskie spółki założonych celów rozwojowych.” – skomentował Franz Fuchs, Dyrektor Generalny Vienna Insurance Group Polska.

 

Profesor Marek Belka urodził się w 1952 r. w Łodzi. Posiada tytuł profesora nauk ekonomicznych. W latach 2004-2005 był premierem rządu RP, a w okresie 2010-2016 pełnił funkcję Prezesa Narodowego Banku Polskiego. W ramach kariery międzynarodowej Profesor do 2010 r. zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W 2016 r. Profesor Belka został odznaczony Wielką Złotą Odznaką Honorową z Gwiazdą za Zasługi dla Republiki Austrii.

***

Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ok. 25 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

 

Kontakt dla mediów:

Tomasz Borowski

tel. (22) 501 60 38

e-mail: tomasz.borowski@vig-polska.pl

 

Infolinia 801 120 000