Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Rafał Mosionek dołącza do Zarządów Compensy Majątek i Compensy Życie

W dniu 22.03.2016r. Rady Nadzorcze spółek Compensa TU S.A. VIG oraz Compensa TU na Życie S.A. VIG. podjęły uchwały w sprawie zmian składu zarządów spółek.

Rada Nadzorcza Compensy majątkowej, zadecydowała o przedłużeniu mandatów: Ireneusza Arczewskiego oraz Jarosława Szwajgiera, pełniących funkcje Zastępcy Prezesa Zarządu, na okres kolejnych 3 lat.

Michał Gomowski zakończy obecną kadencję Zastępcy Prezesa Zarządu dnia 29.04.2016r. i w związku z dynamicznym rozwojem nowych technologii zaangażuje się w pełnym wymiarze czasu w prace spółki Benefia Ubezpieczenia w ramach aktualnie pełnionej funkcji Wiceprezesa Zarządu.        

Rada Nadzorcza Compensy zdecydowała również o powołaniu z dniem 1 lipca 2016r.  Rafała Mosionka na Zastępcę Prezesa Zarządu w Compensie majątkowej oraz Członka Zarządu w Compensie życiowej na 3 letnie kadencje.

Rafał Mosionek był związany z Compensą w latach 2003-04 nadzorując prace departamentu finansów i księgowości. Następnie w latach 2004-2013 zdobywał doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w departamentach finansowych w spółkach Commercial Union oraz Aviva. Od 2013 roku odpowiada za obszar finansów w Zarządzie Spółki Omniasig Vienna Insurance Group.          


Skład Zarządu Compensy Majątek od dnia 1 lipca 2016r.:

Artur Borowiński – Prezes Zarządu

Ireneusz Arczewski – Zastępca Prezesa Zarządu

Rafał Mosionek – Zastępca Prezesa Zarządu

Jarosław Szwajgier – Zastępca Prezesa Zarządu

Wolfgang Stockmeyer – Członek Zarządu

Skład Zarządu Compensy Życie od dnia 1 lipca 2016r.:

Artur Borowiński – Prezes Zarządu

Ireneusz Arczewski – Członek Zarządu

Rafał Mosionek – Członek Zarządu

Wolfgang Stockmeyer – Członek Zarządu

Piotr Tański – Członek Zarządu

Aktualny skład Zarządu Benefii Ubezpieczenia:

Paweł Bisek – Prezes Zarządu

Michał Gomowski – Wiceprezes Zarządu

Mariusz Kurowski – Członek Zarządu

         


***

Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ok. 23 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.


Kontakt dla mediów:

Tomasz Borowski

tel. (22) 501 60 38

e-mail: tomasz.borowski@vig-polska.pl

Infolinia 801 120 000