Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Rekordowe wyniki Vienna Insurance Group po dwóch kwartałach 2012

VIG Polska podwaja składkę przypisaną brutto do ponad 4 miliardów złotych. Zysk brutto rośnie o 46%, osiągając 96 mln PLN

Wyniki spółek majątkowych VIG Polska  po II kw. 2012

Spółki majątkowe VIG Polska zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości ponad 1,3 miliarda zł. Tylko InterRisk i Compensa (dwie największe spółki majątkowe w VIG Polska) osiągnęły składkę przypisaną w wysokości ponad 1 miliarda złotych (Compensa TU:  540 mln zł, InterRisk TU: 539 mln zł). Benefia TU zebrała 135,7 mln zł składki, a PZM zamknął drugi kwartał składką w wysokości 91,0 mln zł. Jednocześnie spółki majątkowe VIG Polska zdecydowanie poprawiły rentowność.                                    

Wynik finansowy brutto spółek majątkowych grupy VIG Polska wzrósł o 92% (+39,6 mln zł) i osiągnął znakomity poziom 82,5 mln zł. Największym wzrostem mogą poszczycić się Compensa TU, która wygenerowała zysk na poziomie 28,7 mln zł (+185%) oraz PZM TU, który ponad siedmiokrotnie zwiększył zysk, osiągając wynik brutto w wysokości 4,0 mln zł. InterRisk TU i Benefia TU również wypracowały zadowalającą dynamikę rentowności i osiągnęły zysk na poziomie odpowiednio 45,8 mln zł (+52%) oraz 4.0 mln zł (+76%).

“Satysfakcjonujący wzrost rentowności jest rezultatem naszej strategii mającej na celu  wspieranie sprzedaży ubezpieczeń majątkowych dla klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw, a także w sektorze korporacyjnym. Po sześciu miesiącach 2012r. składka pozyskana z ubezpieczeń majątkowych we wszystkich spółkach działu II należących do VIG Polska wzrosła łącznie o 30%. Jesteśmy zadowoleni, że udało się nam osiągnąć tak znaczący wzrost w tym rentownym segmencie, zwłaszcza w dobie dynamicznie zmieniających się stawek w ubezpieczeniach komunikacyjnych.”podkreśla Franz Fuchs, Prezes Vienna Insurance Group Polska.

Wyniki spółek życiowych VIG Polska po II kw. 2012

Spółki życiowe VIG odnotowały najwyższy w historii przypis składki na poziomie 2,76 miliarda zł, co oznacza 300% wzrost w porównaniu z II kw. 2011r. Compensa Życie odnotowała składkę w wysokości 309 mln zł, wypracowując doskonały, 32% wzrost w porównaniu z II kw. roku 2011. Benefia Życie pozyskała rekordową składkę przypisaną brutto w wysokości 2,45 miliarda zł (+437%), do czego w znaczącym stopniu przyczynił się rozwój ubezpieczeń bancassurance.

 

 

W ubezpieczeniach na życie wynik finansowy brutto spółek VIG Polska po II kw. 2012 wyniósł 13,9 mln zł. Compensa Życie odnotowała zysk brutto na poziomie 12,7 mln zł,         a Benefia Życie zakończyła pierwszą połowę roku 2012 wynikiem brutto w wysokości 1,2 mln zł.

“Udało nam sie osiągnąć tak wysoki wzrost składki głównie dzięki współpracy w zakresie bancassurance, a także wyższej sprzedaży ubezpieczeń grupowych. Naszym celem było   wyraźne wzmocnienie pozycji rynkowej VIG Polska w sektorze ubezpieczeniach na życie. Jednocześnie kontynuujemy prace zmierzające do dalszego wzrostu portfela ubezpieczeń indywidualnych ze składką regularną.” – dodał Franz Fuchs

Vienna Insurance Group Polska po II kw. 2012 (mln PLN):

 

 

Składka przypisana brutto, mln zł

Wynik finansowy brutto (MSR), mln zł

    2kw 2011

2kw 2012

Zmiana (%)

2kw 2011

2kw 2012

Zmiana (mln zł)

InterRisk

557

539

-3%

30,1

45,8

+15,7

Compensa

510

540

+6%

10,1

28,7

+18,7

Benefia

130

135,7

+4%

2,3

4,0

+1,7

PZM

93

91

-2%

0,5

4,0

+3,5

Compensa Życie

234

309

+32%

21,2

12,7

-8,5

Benefia Życie

457

2450

+437%

2,3

1,2

-1,1

VIG Polska Majątek

1290

1305

+1%

42,9

82,5

+39,6

VIG Polska Życie

691

2759

+299%

23,5

13,9

-9,6

VIG POLSKA

1981

4065

+105%

66,4

96,4

+30,0

 

Polisa-Zycie dołącza do Vienna Insurance Group

Po zamknięciu transakcji przejęcia 92% akcji Polisa-Życie w dniu 27 czerwca 2012r, do VIG Polska dołączyła trzecia spółka ubezpieczeń na życie. Polisa-Życie, która specjalizuje się w sprzedaży ubezpieczeń grupowych, po drugim kwartale 2012r. pozyskała 58,9 mln zł składki przypisanej brutto. Jednocześnie Spółka wypracowała zysk brutto w wysokości 1,5 mln zł. Pełne wyniki Polisy-Życie będą uwzględniane w zestawieniach VIG Polska począwszy od 3kw. 2012r.

 

***

Vienna Insurance Group

Vienna Insurance Group z siedzibą w Wiedniu jest jedną z wiodących grup ubezpieczeniowych w Europie środkowo-Wschodniej. Poza swoim krajem macierzystym, Vienna Insurance Group jest właścicielem towarzystw ubezpieczeniowych w Albanii, Bułgarii, Niemczech, Estonii, Gruzji, Chorwacji, Liechtensteinie, Macedonii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czechach, Turcji, na Łotwie, Litwie, Węgrzech, Ukrainie i Białorusi. We Włoszech i Słowenii działają  ponadto jej filie.

W Polsce Vienna Insurance Group reprezentują: Compensa TU S.A., Compensa TUnŻ S.A., InterRisk S.A., Benefia TU S.A., Benefia TUnŻ S.A., Polisa-Życie TU na Życie S.A.

Na rynku austriackim Vienna Insurance Group (VIG) reprezentują: Wiener Städtische Versicherung, Donau Versicherung, a także Sparkassen Versicherung.

Infolinia 801 120 000