Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Rozpoczęcie fuzji Compensy i Benefii

W dniu 1 czerwca br. Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group oraz Benefia TU S.A. Vienna Insurance Group oficjalnie rozpoczęły prace nad połączeniem.

Planowana fuzja umożliwi nowej spółce osiągnięcie bardziej konkurencyjnej pozycji rynkowej i ugruntowanie piątego miejsca wśród największych towarzystw majątkowych w Polsce. Spółka będzie funkcjonować pod nazwą Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group i jednocześnie zachowa odrębne rozwiązania operacyjne Benefii.
 

Kluczowe obszary działalności Benefia TU S.A. Vienna Insurance Group tj. współpraca z dilerami samochodowymi i rozwój nowoczesnych technologii będą prowadzone wyłącznie pod marką „Benefia” w ramach niezależnego od sieci sprzedaży Compensy modelu dystrybucji, którym zarządzać będzie nowa spółka serwisowa.
   

Na czele spółki serwisowej stanie aktualny Prezes Zarządu Benefia TU S.A. Vienna Insurance Group Paweł Bisek. W skład zarządu wejdą również Michał Gomowski, Zastępca Prezesa Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group oraz Mariusz Kurowski, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu Benefia TU S.A. Vienna Insurance Group.

 

Dzięki fuzji stworzymy silną spółkę z ponad 5% udziałem w rynku, przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału Benefii w zakresie dedykowanych kanałów sprzedaży oraz specjalnych rozwiązaniach produktowych - komentuje Franz Fuchs, Dyrektor Generalny VIG Polska.  

 

Projektem fuzji kieruje Michał Gomowski, Zastępca Prezesa Zarządu Compensy. Realizacja projektu pozostanie bez wpływu na aktualne zasady współpracy z kluczowymi partnerami biznesowymi obu spółek. Planujemy, że fuzja zostanie ukończona nie później niż do końca 2015 roku, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.
 

***
Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ok. 23 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

Infolinia 801 120 000