Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Skład zarządu Compensy Życie po fuzji z Benefią Życie

Rada Nadzorcza Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group uzgodniła skład zarządu spółki po finalizacji fuzji z Benefią Życie. Docelowo w zarządzie zasiądą aktualny prezes Artur Borowiński, Ireneusz Arczewski, Wolfgang Stockmeyer i Piotr Tański.

Rada Nadzorcza Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group przyjęła złożoną przez Grzegorza Liszkę rezygnację ze stanowiska członka zarządu Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, skuteczną z dniem wpisania fuzji Compensy Życie i Benefii Życie w KRS.  

- Panu Grzegorzowi Liszce, który z VIG Polska związany jest od 2000 roku dziękuję za lata udanej współpracy. Dzięki zaangażowaniu Pana Liszki, Compensa Życie z sukcesem rozwinęła skalę działalności oraz znacząco poszerzyła sieć współpracujących z nią partnerów sprzedażowych. Doceniam wkład Pana Liszki w rozwój Compensy Życie i życzę mu dalszych sukcesów zawodowych – komentuje Franz Fuchs, Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Obszary nadzorowane przez Grzegorza Liszkę zostały przekazane Wolfgangowi Stockmeyerowi, aktualnemu prezesowi zarządu Benefii Życie oraz członkowi zarządu Compensy Życie odpowiedzialnemu m.in. za obszar IT oraz zarządzanie procesami biznesowymi i projektami.

Skład Zarządu Compensa TU na Życie S.A. VIG po fuzji z Benefią Życie:

 

Artur Borowiński – Prezes Zarządu    

Ireneusz Arczewski – Finanse

Wolfgang Stockmeyer – Sprzedaż i Pion Operacyjny  

Piotr Tański – Produkt, Technika Ubezpieczeniowa

***

Kontakt dla mediów

Tomasz Borowski

Telefon: (22) 501 60 38

e-mail: tomasz.borowski@vig-poska.pl

Infolinia 801 120 000