Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Stabilne wyniki Vienna Insurance Group w Polsce po II kw. 2014 r.

Blisko 2,6 mld zł składki przypisanej brutto; 136 mln zł zysku brutto.

Wyniki spółek majątkowych VIG Polska  po II kw. 2014 r.

Po dwóch kwartałach 2014 roku spółki majątkowe Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 1233 mln zł. Najwyższy przypis składki odnotowała Compensa: 560 mln zł. InterRisk zebrał 550 mln zł, a Benefia 123 mln zł składki. Analogicznie do utrzymującej się na rynku tendencji spadkowej, spółki majątkowe VIG Polska odnotowały niewielkie spowolnienie składki w porównaniu z tym samym okresem 2013 roku, w którym zebrały łącznie 1247 mln zł składki przypisanej brutto (-1,1%).

Wynik finansowy brutto (MSR) spółek majątkowych grupy VIG Polska wzrósł o 6,4 mln do poziomu 109,6 mln zł. Największy wzrost odnotował InterRisk, który wygenerował zysk na poziomie 52,3 mln zł (+5,9 mln zł). Granicę 50 mln zł przekroczyła również Compensa, która wypracowała 50,9 mln zł zysku (-0,2 mln zł). Benefia majątkowa polepszyła swój wynik i zamknęła II kwartał 2014 r. z zyskiem w wysokości 6,4 mln zł (+0,7 mln zł).

 - W 2013 roku z rynku komunikacyjnego odpłynęło łącznie 780 mln zł składki. Po pierwszej połowie 2014 r. rynek skurczył się już o ok. 240 mln zł. Dlatego też obecnie dywersyfikujemy nasz portfel w kierunku ubezpieczeń osobowych i finansowych mówi Franz Fuchs, prezes Vienna Insurance Group w Polsce.

Wyniki spółek życiowych VIG Polska po II kw. 2014 r.

Po 2 kwartale 2014 r., spółki życiowe VIG Polska odnotowały 10,7% spadek składki przypisanej brutto ze względu na dalszą redukcję portfela krótkoterminowych polis na życie i dożycie. Łącznie spółki zebrały składkę przypisaną brutto na poziomie 1345 mln zł. Największą składkę w wysokości 744 mln zł odnotowała Benefia Życie. Compensa Życie zebrała składkę na poziomie 257 mln zł, a Skandia Życie, która dołączyła do grupy VIG w minionym kwartale: 221 mln zł.  Polisa-Życie osiągnęła przypis składki w wysokości 124 mln PLN.

Wynik finansowy brutto życiowych spółek VIG Polska po 2 kwartale 2014 wyniósł 26,5 mln zł. Compensa Życie odnotowała wśród spółek życiowych najwyższy zysk w wysokości 17,1 mln zł. Najmłodsze spółki życiowe Polisa-Życie i Skandia wypracowały imponujący wzrost, osiągając odpowiednio 6,7 mln zł i 6 mln zł brutto. Benefia Życie zakończyła pierwszą połowę roku z 3,3 mln zł stratą.

- Z zadowoleniem obserwuję imponujący rozwój naszej najmłodszej spółki Skandii Życie oraz wzrost składki regularnej w spółkach życiowych VIG Polska. Liczę, że wprowadzenie na rynek nowych produktów ze składką regularną przyczyni się do utrzymania tej pozytywnej tendencji – dodaje Fuchs.

Vienna Insurance Group Polska po II kw. 2014 (mln PLN):

 

 

Składka przypisana brutto, mln zł

Wynik finansowy brutto (MSR), mln zł

2 kw. 2013

2 kw. 2014

Zmiana (%)

2 kw. 2013

2 kw. 2014

Zmiana (mln zł)

Benefia Majątek

119,5

123,2

3,1%

5,6

6,4

0,7

Compensa Majątek

540,8

560,1

3,6%

51,1

50,9

-0,2

InterRisk

586,5

550,0

-6,2%

46,5

52,3

5,9

Benefia Życie

952,3

744,0

-21,9%

1,4

-3,3

-4,8

Compensa Życie

253,1

256,5

1,3%

22,4

17,1

-5,3

Polisa Życie

113,9

123,6

8,5%

3,5

6,7

3,2

Skandia

186,6

221,0

18,5%

2,6

6,0

3,5

VIG Polska Majątek

1246,8

1233,3

-1,1%

103,2

109,6

6,4

VIG Polska Życie

1505,9

1345,2

-10,7%

29,9

26,5

-3,4

VIG POLSKA

2752,7

2578,4

-6,3%

133,1

136,1

3,0

***

Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ok. 23 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.


Kontakt dla mediów:

Tomasz Borowski

tel. (22) 501 60 38

e-mail: tomasz.borowski@vig-polska.pl

Infolinia 801 120 000