Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Vienna Insurance Group Polska po 1 kwartale 2014

1,1 mld zł składki przypisanej brutto; wynik finansowy brutto na poziomie 58,1 mln zł.

Wyniki finansowe majątkowych spółek VIG Polska po 1 kwartale 2014

Po 1 kwartale 2014 r., majątkowe spółki VIG Polska zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 631,5 mln zł. Najwyższy przypis składki odnotowała Compensa Majątek: 288,4 mln zł. Spółka InterRisk zebrała 282,6 mln zł, a Benefia: 60,5 mln zł. W porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, w którym spółki majątkowe zebrały 646,5 mln zł, Vienna Insurance Group w Polsce odnotowała 2-procentowe spowolnienie.

Wynik finansowy brutto spółek majątkowych VIG Polska wyniósł 43,4 mln. Najlepszy wynik wypracowała Compensa Majątek, która osiągnęła zysk w wysokości 25 mln zł. InterRisk odnotował wynik finansowy brutto na poziomie 18,2 mln zł, a Benefia Majątek 200 tysięcy zł.

-   Wyniki po pierwszym kwartale pokazują, że rynek majątkowy nadal odczuwa silną presję cenową. Utrzymujące się spowolnienie na rynku komunikacyjnym, skutkujące kilkuprocentowym spadkiem składki spowodowało, że wzrost składki zebranej w tym okresie przez 5 największych graczy, był minimalny. Jestem zadowolony, że nasze wysiłki na rzecz dywersyfikacji sprzedaży okazały się skuteczne i doprowadziły do dwucyfrowego wzrostu składki z majątkowych polis pozakomunikacyjnych, która stanowi obecnie ponad 1/3 naszego portfela komentuje Franz Fuchs, Dyrektor Generalny Vienna Insurance Group Polska.

Wyniki finansowe życiowych spółek VIG Polska po 1 kwartale 2014

Po 1 kwartale 2014 r., życiowe spółki VIG Polska odnotowały spadek składki przypisanej brutto ze względu na dalszą redukcję portfela krótkoterminowych polis na życie i dożycie. Łącznie spółki zebrały składkę przypisaną brutto na poziomie 457,5 mln zł. Największą składkę w wysokości 254 mln zł odnotowała Benefia Życie. Compensa Życie zebrała składkę na poziomie 144,8 mln PLN, a Polisa-Życie: 58,7 mln PLN.

Wynik finansowy brutto życiowych spółek VIG Polska po 1 kwartale 2014 wyniósł 14,6 mln zł. Compensa Życie odnotowała wśród spółek życiowych najwyższy zysk w wysokości 8,6 mln zł. Polisa-Życie wypracowała doskonały wzrost osiągając 3,7 mln zł brutto. Benefia Życie zamknęła pierwszy kwartał z 2,4 mln zł zysku (+6 mln zł) z sukcesem powracając do pozytywnego wyniku finansowego.

-   Pierwsze 3 miesiące 2014 roku to dalszy spadek na rynku ubezpieczeń na życie, w szczególności w segmencie polis krótkoterminowych. W czasie spowolnienia na rynku VIG koncentruje się na odbudowe portfela składki jednorazowej powiązanej z UFK, która po 1 kw. 2014 w Benefii i w Compensie wzrosła blisko dwukrotnie. Mając na uwadze rosnące oczekiwania klientów i standardy wyznaczane przez bardziej rozwinięte rynki ubezpieczeniowe, w nadchodzących tygodniach wprowadzimy w Compensie nową odsłonę produktów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną.

Jednocześnie z zadowoleniem informuję, że plan połączenia Benefii Życie z Compensą Życie został w dniu 10 czerwca zaakceptowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, dzięki czemu nasz zamiar utworzenia silnej firmy znajdującej się pierwszej w piątce największych graczy na rynku życiowym zostanie zrealizowany jeszcze w 4 kwartale tego roku – dodaje Fuchs.

 Vienna Insurance Group Polska po 1 kwartale po 2014 (mln PLN):

 

 

Składka przypisana brutto, mln PLN

Wynik finansowy brutto (IFRS), mln PLN

    I kw. 2013

I kw. 2014

Zmiana (%)

    I kw. 2013

I kw. 2014

Zmiana
 (mln PLN)

InterRisk

320,6

282,6

-11,8%

18,5

18,2

-0,3

Compensa Majątek

270,8

288,4

6,5%

23,2

25,0

1,9

Benefia Majątek

55,1

60,5

9,9%

2,8

0,2

-2,6

Benefia Życie

281,2

254,0

-9,7%

-3,6

2,4

6,0

Compensa Życie

147,0

144,8

-1,5%

12,0

8,6

-3,5

Polisa Życie

58,4

58,7

0,6%

2,1

3,7

1,5

VIG Polska Majątek

646,5

631,5

-2,3%

10,6

14,6

4,0

VIG Polska Życie

486,6

457,5

-6,0%

44,5

43,4

-1,0

VIG POLSKA

1 133,0

1 089,1

-3,9%

55,1

58,1

3,0

 

***

 

Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ok. 23 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

Infolinia 801 120 000