Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Vienna Insurance Group Polska po III kw. 2012: 5,3 mld zł składki, zysk wyższy o 16,5 mln zł

3,4 mld zł składki życiowej i 1,9 mld zł składki majątkowej; Zysk brutto: 120 mln zł, wyższy o 16,5 mln zł niż przed rokiem

Wyniki spółek majątkowych VIG Polska  po III kw. 2012

Po trzech kwartałach 2012r. spółki majątkowe VIG Polska pozyskały łącznie składkę przypisaną brutto w wysokości 1,9 miliarda zł. Największy przypis składki odnotował InterRisk – 890 mln zł. Compensa zebrała 820 mln zł składki, a Benefia – 202 mln zł. Jednocześnie spółki majątkowe VIG Polska konsekwentnie poprawiają swoje wyniki finansowe.

Wynik finansowy brutto spółek majątkowych grupy VIG Polska wzrósł rok do roku       o 34% (+23,0 mln zł) i osiągnął znakomity poziom 91 mln zł. Największy wzrost odnotowała Compensa, która wygenerowała zysk na poziomie 31,2 mln zł (+136%). Również InterRisk i Benefia wypracowały wysoką dynamikę wyniku finansowego, osiągając zysk na poziomie odpowiednio: 54,1 mln zł (+9%) oraz 5,8 mln zł (+11%).

- Zadowalający wzrost i doskonałe wyniki finansowe w ubezpieczeniach majątkowych to zasługa dostosowania naszych działań do możliwości, które stwarza rynek pomimo przejściowego spowolnienia. Dzięki zaangażowaniu dedykowanego zespołu oraz innowacyjnej polityce produktowej, Compensa odnotowała doskonały wzrost                                  w ubezpieczeniach majątkowych, zwłaszcza w segmencie MSP. Mimo nienajlepszej kondycji rynku motoryzacyjnego, Benefia z powodzeniem zdywersyfikowała swój portfel i odnotowała 8% wzrost składki przypisanej. Po udanej fuzji z PZM, InterRisk wyjątkowo szybko realizuje plan reorganizacji i centralizacji likwidacji szkód. Spodziewamy się, że spółka odzyska tendencję wzrostową w 2013r.” podkreśla Franz Fuchs, Prezes Vienna Insurance Group Polska.

Wyniki spółek życiowych VIG Polska po III kw. 2012

Spółki życiowe VIG odnotowały przypis składki na poziomie blisko 3,4 miliarda zł, czyli ponad trzy razy więcej niż w 2011r. Compensa Życie zebrała składkę w wysokości 503 mln zł, wypracowując doskonały, 35% wzrost w porównaniu z III kw. roku 2011. Benefia Życie zebrała rekordową składkę przypisaną brutto w wysokości 2,79 miliarda zł (+292%), w większości pozyskaną dzięki współpracy z bankami, szczególnie w pierwszej połowie 2012 roku.

W ubezpieczeniach na życie wynik finansowy brutto spółek VIG Polska po III kw. 2012 wyniósł 29,3 mln zł. Compensa Życie odnotowała zysk brutto na poziomie 24,7 mln zł. Polisa Życie zamknęła trzeci kwartał zyskiem w wysokości 3,3 mln zł. Benefia Życie wypracowała 1,3 mln zł zysku brutto.

 „Compensa Życie umocniła swą pozycję na rynku ubezpieczeń grupowych i coraz bardziej efektywnie współpracuje z bankami. Benefia Życie odnotowała rekordowy wzrost składki, zajmując po II kwartale drugie miejsce na rynku życiowym. W kolejnych miesiącach spółka planuje utrzymać współpracę z partnerami z sektora bankowego, skupiając się przede wszystkim na produktach ze składką regularną– dodaje Franz Fuchs.

Vienna Insurance Group Polska po III kw. 2012 (mln PLN):

 

 

Składka przypisana brutto, mln zł

Wynik finansowy brutto (MSR), mln zł

3kw 2011

3kw 2012

Zmiana (%)

3kw 2011

3kw 2012

Zmiana (mln zł)

InterRisk

963

890

-8%

49,6

54,1

+4,5

Compensa

769

820

+7%

13,3

31,2

+17,9

Benefia

188

202

+8%

5,2

5,8

+0,6

Compensa Życie

373

503

+35%

27,4

24,7

-2,7

Benefia Życie

712

2 790

+292%

5,1

1,3

-3,8

Polisa Życie

91

89

-3%

4,8

3,3

-1,4

VIG Polska Majątek

1 915

1 899

-1%

68,0

91,0

+23,0

VIG Polska Życie*

1 085

3 382

+212%

32,5

29,3

-6,5

VIG POLSKA*

3 004

5 294

+76%

100,5

120,3

+16,5

* Łączna składka po III kw. 2011, zmiana składki i zysku nie uwzględnia Polisy Życie. Spółka jest częścią VIG od 27.06.2012.

***

O Vienna Insurance Group

Vienna Insurance Group (VIG) z siedzibą w Wiedniu jest jedną z wiodących grup ubezpieczeniowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Poza macierzystym rynkiem austriackim, Vienna Insurance Group działa również poprzez spółki zależne i holdingi ubezpieczeniowe w Albanii, Bułgarii, Niemczech, Estonii, Gruzji, Chorwacji, Liechtensteinie, Litwie, Macedonii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Czechach, Turcji, Ukrainie, Białorusi oraz na Łotwie i Węgrzech. Ponadto, Wiener Städtische Versicherung ma swoje oddziały we Włoszech i Słowenii, a Donau Versicherung posiada oddział we Włoszech.

Na rynku austriackim, Vienna Insurance Group reprezentują Wiener Städtische Versicherung, Donau Versicherung i Sparkassen Versicherung.

W Polsce do Vienna Insurance Group należą spółki InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Źycie S.A. Vienna Insurance Group, Benefia TU S.A. Vienna Insurance Group, Benefia TU na Źycie S.A. Vienna Insurance Group i Polisa Życie S.A.

Infolinia 801 120 000