Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Vienna Insurance Group Polska po III kwartałach 2014 r.

Stabilne wyniki: 3,6 mld zł składki przypisanej brutto i zysk brutto na poziomie 171,2 mln zł; Utworzenie jednej z największych spółek życiowych na rynku w wyniku połączenia Compensy Życie i Benefii Życie

Wyniki spółek majątkowych VIG Polska po III kw. 2014 r.

Po trzech kwartałach 2014 roku spółki majątkowe Vienna Insurance Group w Polsce zebrały składkę przypisaną brutto w wysokości 1793,2 mln zł. Najwyższy przypis składki odnotowała Compensa: 820 mln zł, InterRisk zebrał 794,5 mln zł, a Benefia 178,7 mln zł składki. W 2014 roku spółki VIG Polska utrzymują lepszą dynamikę sprzedaży od rynku, pozostając w trójce największych graczy z 9,3-procentowym udziałem w rynku majątkowym. Szczególnie imponującą dynamikę osiągnęła Compensa, która wzrosła o 4,5%, wbrew ogólnorynkowemu spadkowi sprzedaży o -2,9%.

 

Wynik finansowy brutto (MSR) spółek majątkowych grupy VIG Polska po trzech kwartałach 2014 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku utrzymał się na wysokim poziomie 144,4 mln zł. Największy wzrost odnotowała Compensa, która wygenerowała zysk w wysokości 72,2 mln zł (+1,7 mln zł). InterRisk i Benefia zamknęły trzeci kwartał wynikiem w kwocie odpowiednio 66,1 mln zł (+0,3 mln zł) i 6,1 mln zł (-2,3 mln zł). Jednocześnie spółki majątkowe utrzymały doskonały wynik techniczny i wypracowały wskaźnik zespolony netto na poziomie 97%.

 

- Pomimo utrzymującej się silnej konkurencji cenowej wpływającej negatywnie na cały rynek ubezpieczeń, VIG Polska utrzymuje wysoką rentowność, a dwóm spółkom majątkowym grupy w Polsce udało się nawet poprawić wynik finansowy. To konsekwencja realizacji strategii selektywnego wzrostu, którą stosujemy w okresie spowolnienia na rynku. Polega ona na koncentracji wysiłków wokół rentownych linii biznesowych i poszukiwania źródeł wzrostu w jeszcze większej dywersyfikacji kanałów sprzedaży – komentuje Franz Fuchs, prezes Vienna Insurance Group w Polsce.

 

Wyniki spółek życiowych VIG Polska po III kw. 2014 r.

Po trzech kwartałach 2014 r. spółki życiowe VIG Polska odnotowały składkę przypisaną brutto na poziomie 1818,6 mln zł i zwiększyły swój udział w rynku do 9,5%, utrzymując wysoką trzecią pozycję, mimo wycofania polisolokat z portfela. Po skorygowaniu wyniku o redukcję składki jednorazowej z krótkoterminowych polis na życie i dożycie, spółki życiowe odnotowały doskonały 21,5-procentowy wzrost skonsolidowanej składki przypisanej, w tym 36-procentowy wzrost składki regularnej.

 

Największy, 18-procentowy wzrost składki przypisanej brutto odnotowała Polisa-Życie, która zebrała 175,6 mln zł. Najmłodsza spółka życiowa VIG w Polsce, Skandia Życie wypracowała składkę na poziomie 327,8 mln zł (+16,4%). Compensa Życie, z którą z dniem 30 września br. została połączona Benefia Życie, zebrała 1315,3 mln zł składki (-18%).

 

Wynik finansowy (MSR) brutto życiowych spółek VIG Polska po 3 kwartałach 2014 wyniósł 26,8 mln zł (-10,8 mln zł).  Największy wzrost wypracowała Polisa-Życie, która podwoiła swój wynik, osiągając łącznie 8,3 mln zł. Z kolei Compensa Życie zakończyła trzeci kwartał z najwyższym wynikiem finansowym brutto na poziomie 17,4 mln zł. W okresie pierwszych trzech miesięcy konsolidacji z Vienna Insurance Group, Skandia Życie wypracowała zysk na poziomie 1,1 mln zł.

 

- Pierwsze trzy kwartały 2014 r. to czas dalszych zmian w strukturze biznesu życiowego VIG Polska. Dzięki akwizycji Skandii skonsolidowana składka regularna grupy w Polsce wzrosła o 36% i osiągnęła ponad 5-procentowy udział w tym segmencie rynku. Z kolei poprzez połączenie Compensy Życie i Benefii Życie utworzyliśmy jedną z największych spółek życiowych, zarządzającą łącznie kwotą 2,1 mld aktywów i w pełni wykorzystującą korzyści płynące z synergii obu firm – podsumowuje Franz Fuchs.

Vienna Insurance Group Polska po III kw. 2014 (mln PLN):

 

 

Składka przypisana brutto

Wynik finansowy brutto (MSR)

3Q 2013

3Q 2014

Zmiana (%)

3Q 2013

3Q 2014

Zmiana (mln PLN)

InterRisk

839,7

794,5

-5,4

65,9

66,1

0,3

Compensa Majątek

784,7

820,0

4,5

70,4

72,2

1,7

Benefia Majątek

181,3

178,7

-1,5

8,4

6,1

-2,3

Compensa Życie*

1603,0

1315,3

-18,0

33,3

17,4

-15,9

Polisa Życie

148,5

175,6

18,3

4,3

8,3

4,0

Skandia Życie

281,5

327,8

16,4

n/a

**1,1

n/a

VIG Polska Majątek

1 805,7

1 793,2

-0,7

144,7

144,4

-0,3

VIG Polska Życie

2 033,1

1 818,6

-10,5

37,6

26,8

-10,8

VIG POLSKA

3 838,8

3 611,8

-5,9

182,3

171,2

-11,1

* Połączenie Benefii Życie z Compensą życie w dniu 30 września 2014 r.
** Wynik finansowy Skandii-Życie za okres 01.07-30.09, od konsolidacji
z VIG.

 

***

Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ok. 23 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.


Kontakt dla mediów:

Tomasz Borowski

tel. (22) 501 60 38

e-mail: tomasz.borowski@vig-polska.pl

Infolinia 801 120 000