Jesteśmy jednym z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Biuro prasowe

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze spółek Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, a także z Grupy w VIG w Polsce i Europie.

wróć

Vienna Insurance Group Polska w 2013 roku

Historycznie najwyższy wynik finansowy MSR brutto: 229 mln zł; Stabilna 3. pozycja mimo spadku udziału w rynku; Łączna składka przypisana brutto na poziomie 4,8 mld zł.

Wyniki spółek majątkowych VIG Polska w 2013 roku

Na koniec 2013 roku spółki majątkowe VIG Polska zebrały łącznie 2,38 mld zł składki przypisanej brutto (-4,6% względem 2012), osiągając 9% udział w rynku. Najwyższy przypis składki na poziomie 1,08 mld zł odnotowała spółka InterRisk. Compensa, ze składką w wysokości 1,04 mld zł zajęła drugą pozycję wśród spółek majątkowych VIG Polska, a Benefia zebrała łącznie 259 mln zł składki przypisanej brutto.

- Rywalizacja cenowa, która miała miejsce w ubiegłym roku w ubezpieczeniach majątkowych, szczególnie w komunikacji, wpłynęła negatywnie na dynamikę przypisu składki zdecydowanej większości graczy i odbije się na ich wyniku finansowym za 2014 i 2015 rok. Pomimo tak trudnych warunków, w 2013 roku spółki VIG osiągnęły ponad 13% wzrost pozostałych ubezpieczeń majątkowych, wypracowały znakomity wskaźnik zespolony netto na poziomie 96,4% oraz historycznie najwyższy zysk. W 2014 planujemy powrót do wzrostu w komunikacji i chcemy dalej umacniać naszą pozycję w ubezpieczeniach majątkowych – mówi Franz Fuchs, prezes Vienna Insurance Group w Polsce.

Wyniki spółek życiowych VIG Polska w 2013 roku

Spółki życiowe VIG Polska odnotowały łącznie składkę przypisaną brutto w wysokości 2,44 mld zł (7,5% udział w rynku), co stanowi ponad 40% spadek względem roku 2012 i jest rezultatem konsekwentnej redukcji polisolokat w portfelu. W wyniku przyjętej strategii Benefia Życie – największa spółka życiowa VIG Polska – w 2013 roku zebrała 1,68 mld zł składki przypisanej brutto, o połowę mniej niż rok wcześniej, a Compensa Życie 578 mln zł (-10%). Polisa-Życie, mimo ujemnej dynamiki na rynku życiowym, ponownie odnotowała wzrost przypisu składki aż o 40%, osiągając składkę przypisaną brutto na poziomie 185 mln zł.

- W 2013 roku praktycznie wszyscy kluczowi gracze rynku życiowego tracili składkę. Jesteśmy zadowoleni, że mimo spadkowej tendencji, VIG Polska utrzymała pozycję w trójce największych ubezpieczycieli. Na koniec ubiegłego roku wypracowaliśmy blisko 13% wzrost składki regularnej w portfelu. W 2014 planujemy kontynuację tego trendu. Liczymy, że dzięki przejęciu Skandii Życie oraz połączeniu spółek Compensa Życie i Benefia Życie, uda nam się umocnić przewagę konkurencyjną Vienna Insurance Group na rynku życiowym – komentuje Franz Fuchs i dodaje: Ubezpieczenia życiowe są bardzo ważnym instrumentem gromadzenia oszczędności na przyszłość. Liczę, że branża podejmie w końcu realne kroki w celu poprawy nadszarpniętego wizerunku ubezpieczycieli poprzez szybkie uregulowanie kwestii spornych związanych z polisami z UFK, aktywne przeciwdziałanie misselingowi, a także działania mające na celu wzrost świadomości na temat konstrukcji tych produktów.

Wyniki finansowe VIG Polska (MSR) w 2013 roku

Wstępny wynik finansowy (MSR) brutto przed audytem spółek VIG Polska na koniec 2013 r. wyniósł 229 mln zł, co stanowi wzrost o blisko 52 mln w porównaniu do roku ubiegłego. Na wynik znaczny wpływ miała poprawa wyniku technicznego w spółkach majątkowych.

 Vienna Insurance Group Polska po 4kw. 2013 (mln zł):

Składka przypisana brutto, mln zł*

1-12.2012

1-12.2013

zmiana (w %)

Benefia Życie

3 646,3

1 681,3

-53,9%

Compensa Życie

643,3

577,8

-10,2%

Polisa Życie 

131,7

184,8

40,3%

VIG Życie razem

4 421,3

2 443,8

-44,7%

InterRisk

1 124,4

1 081,4

-3,8%

Compensa

1 097,9

1 043,2

-5,0%

Benefia

276,6

258,6

-6,5%

VIG Majątek razem

2 498,9

2 383,2

-4,6%

VIG Polska razem

6 920,2

4 827,0

-30,2%

Wynik finansowy brutto, mln zł*

1-12.2012

1-12.2013

zmiana (w mln)

VIG Polska razem

177,4

229,0

51,6

* wyniki wstępne, przed audytem

 

***

Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 24 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją działalność na fundamencie niemal 190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna Insurance Group z ok. 23 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także na giełdzie w Pradze.

Infolinia 801 120 000